WWW.FIDULINK.COM > Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՐ ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ - ՎԱ SԱՌՈՒՄ - ՕԳՏԱԳՈՐՈՒՄ

 

 1. Նպատակը և շրջանակը

1.1. Վաճառքի և օգտագործման այս ընդհանուր պայմանները նախատեսված են կարգավորել առևտրային հարաբերությունները « FIDULINK » առևտրային օպերատոր ՝ Suxys Ltd, 12706886 ընկերություն, ՕՐԵՆՔԸ9845007DF5742FC5K830, IDST ԿՈԴ ՝ ​​0HZJ4VL4ECFQ (  Link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Գլխամասային գրասենյակ ՝ Wenlock Road, N17GU, London, England, Միացյալ Թագավորություն, էլ. Փոստ ՝ info@fidulink.com, հեռախոս; +44 (0) 20 32 89 59 99  («FIDULINK») (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" ՇԱՐBԱԿԱՆ.FIDULINK.com ») (" .FIDULINK.com- ի բոլոր տիրույթներն ու ենթադոմեյնները ») և դրա հաճախորդները (" Հաճախորդ ») Այս ընդհանուր առևտրային պայմանների հիման վրա FIDULINK- ը Հաճախորդին կտրամադրի տարբեր ծառայություններ, ինչպիսիք են ընկերությունների ստեղծումը (" Հասարակություն ») և դրան առնչվող որոշակի լրացուցիչ ծառայություններ (" Լրացուցիչ ծառայություններ ») ինչպես նաև աջակցություն բանկերի կամ ոչ բանկային ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ հաշիվներ բացելու գործում (" Հաշվի բացում կամ բանկային ներդրում »).

1.2. Այս ընդհանուր առևտրային պայմանները կազմում են ցանկացած միջև կնքված պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը ՀԱIԱԽՈՐԴ et ՖԻԴՈՒԼԻՆՔ ձևի թվային ստորագրությամբ ՖԻԴՈՒԼԻՆՔանկախ նրանից, թե դա առցանց է ստորագրվել FIDULINK հարթակում կամ թղթի վրա պատվերի հաստատման միջոցով (" Պայմանագիր ») FIDULINK- ի հետ պայմանագիր կնքելով `Հաճախորդը ընդունում է այս ընդհանուր առևտրային պայմանները: Գների ցանկը և ծառայությունների ցանկը հասանելի են FIDULINK կայքերում:

1.3. Բոլոր մյուս ընդհանուր պայմանները, որոնք շեղվում են, հակասում կամ լրացնում են այս Ընդհանուր առևտրային պայմանները, բացառվում են որևէ Պայմանագրից, եթե Հաճախորդի և FIDULINK- ի միջև այլ բան գրված չէ:

1.4. Այս Ընդհանուր Առևտրային Պայմանների և որևէ Պայմանագրի միջև հակասության դեպքում Պայմանագրի դրույթները կգերակայեն այս Ընդհանուր Առևտրային Պայմաններին: Հակամարտության դեպքում կարող եք կապվել մեր կոնֆլիկտների կառավարման ծառայության հետ ՝ [[] fidulink.com հասցեով

1.5. FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել ընդհանուր առևտրային պայմանները `անմիջապես ուժի մեջ մտնելով: Հաճախորդը այս փոփոխությունների մասին կտեղեկացվի FIDULINK.com կայքում հրապարակված ծանուցման միջոցով: Փոփոխությունները կհամարվեն Հաճախորդի կողմից հաստատված, եթե FIDULINK- ն այդ կապակցությամբ գրավոր առարկություն չստանա ծանուցման օրվանից չորս շաբաթվա ընթացքում:

 1. Contառայությունների բովանդակությունը և շրջանակը

Ընկերության հիմնադրում և կառավարում և լրացուցիչ ծառայություններ

2.1. FIDULINK- ը կարող է Հաճախորդին տրամադրել ընկերության գրանցման ծառայություն FIDULINK կայքում հրապարակված ցուցակում նշված իրավասություններում ( www.fidulink.com ) կամ դրա պլատֆորմները (ինտերնետ, բջջային հավելված կամ պլանշետային հավելված, IOS ծրագիր, Android հավելված): FIDULINK- ը կարող է նաև կազմակերպել, լինի դա FIDULINK փոխկապակցված ընկերությունների կամ երրորդ անձանց միջոցով, Լրացուցիչ ծառայությունների մատուցում, ինչպիսիք են հավատարմագրային տնօրենների, հավատարմագրային բաժնետերերի, ինտերնետային առևտրի հաշիվ, ընկերության լոգոն, ընկերության դրոշմակնիք, ընկերության դրոշմակնիք, լիազորագիր, նոտարական վավերացում և ապոստիլ ՝ փաստաթղթերի, լիցենզիաների հայցման, հաստատման հայց, տարածքների որոնում, անձնակազմի որոնում, գործընկերների որոնում և ցանկացած այլ ծառայություններ, որոնք FIDULINK- ը և Հաճախորդը օգտակար են համարում հաճախորդի ընկերության ստեղծման կամ կայացման համար: «Փոխկապակցված ընկերություններ» տերմինը նշանակում է `կապված FIDULINK- ի, FIDULINK- ի դուստր ձեռնարկության կամ հոլդինգային ընկերության կամ այս հոլդինգային ընկերության ցանկացած այլ դուստր ձեռնարկության, փաստաբանների, հաշվապահների, իրավաբանների, նոտարների և FIDULINK- ի այլ գործակալների հետ:

2.2. Բոլոր լրացուցիչ ծառայությունները կտրամադրվեն Հաճախորդի և համապատասխան Լրացուցիչ ծառայություններ մատուցողի միջև հատուկ համաձայնագրի հիման վրա, բացառությամբ կնիքների, նամականիշների և տարբերանշանների, նոտարի կողմից վավերացված հավաստագրման և ապոստիլի: 

2.3. Ընկերության փաթեթի գրանցման մեջ ներառված են հետևյալները. 4 բաժնետեր, 2 տնօրեն, լրացուցիչ բաժնետեր կամ տնօրեն պետք է ենթակա լինեն գրանցման հաշիվ-ապրանքագրերի ՝ կախված իրավասության սահմաններից:

Բանկային հաշիվ և բանկի ներդրում և դրամապանակ 

2.3. FIDULINK- ը խնդրանքով կարող է օգնել Հաճախորդին բանկային կամ ֆինանսական ներդրման, բանկի, վճարահաշվարկային հաստատության, ֆինանսական հաստատության կամ ոչ բանկային ծառայություններ մատուցող, դրամապանակ մատակարարող հաշվի բացման համատեքստում (" Բանկ կամ հիմնարկ ») Այս համատեքստում FIDULINK- ը Հաճախորդին կարող է առաջարկել հաստատությունների ցուցակ, բայց Հաճախորդն է պատասխանատու հաստատության ընտրության համար, որը ենթակա է հաստատության ընդունման և հաճախորդի և նրա ընկերության, դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի, վաճառքի ներկայացուցչության համապատասխանության: (Լավ դիրքեր, գործունեություն, աջակցություն, տարածքներ և այլն): Հաճախորդը կարող է ընտրել կամ հաստատություն FIDULINK- ի տրամադրած հաստատությունների ցանկից կամ երրորդ կողմի հաստատություն (միայն խնդրանքով և առանց որևէ երաշխիքի, որ հաստատությունն ընդունում է հաճախորդի ընկերության հաշվի բացումը) երկու հայցերի սահմաններում և մերժում: հաճախորդին և (կամ) բանկերին և (կամ) հաստատություններին): Լրացուցիչ ծառայությունների, ինչպիսիք են կրեդիտ քարտերը, չեկերը կամ ինտերնետային բանկային ծառայության հասանելիությունը, հաջողությամբ իրականացնելը երաշխավորված չէ և առաջարկվում է այնպես, ինչպես կա և առանց երաշխիքի: Theառայությունը կարող է օգտագործվել միայն իրավաբանական նպատակներով, ինչպես սահմանված է գործող օրենսդրությամբ, և հաճախորդը պարտավորվում է տրամադրել իր գործունեության և իր միջոցների ծագման հետ կապված բոլոր տեղեկությունները, ինչպես նաև հիմնարկի կամ FIDULINK- ի կողմից պահանջվող ցանկացած այլ հարց կամ տեղեկատվություն:

2.4. SUXYS Ltd- ը և FiduLink.com- ը չեն առաջարկում դրամապանակի կամ էլեկտրոնային դրամապանակի որևէ ծառայություն. , Հաճախորդը ընդունում է, որ ինքը չի կարող որևէ պարագայում և որևէ տեսակի դիմել FiduLink.com- ի կամ SUXYS Ltd- ի դեմ FiduLink.com կայքում գրանցման և մուտքի հղման վերաբերյալ: Հաճախորդը ազատում է FiduLink.com- ին և SUXYS Ltd- ին բոլոր քրեական հետապնդումներից `հաստատությունների կամ այլ ֆինանսական կամ բանկային հաստատությունների հետ վեճի դեպքում, որոնց համար նախաբան է ստացել իր հիմնարկներից իր խնդրանքով:

 1. Servicesառայություններից հրաժարվելու իրավունք

FIDULINK.com- ը և կամ SUXYS Ltd- ն իրավունք են վերապահում մերժել Հաճախորդին առաջարկած բոլոր ծառայությունները կամ դրանց մի մասը `առանց պատճառաբանության և բացատրության, և, ամեն դեպքում, չեն կարող պատասխանատվություն կրել մերժման համար: FIDULINK- ի կողմից ծառայություններից հրաժարվելու դեպքում չի կարող վերադարձվել: Եթե ​​ձեզ մերժում են ծառայությունից, կարող եք կապվել մեր իրավաբանական վարչության հետ ՝ av@@fidulink.com հասցեով: 

 1. Իրավական խորհուրդ

Չնայած FIDULINK- ը փորձում է ճշմարտացի և ճիշտ տեղեկատվություն տրամադրել իր բոլոր ծառայությունների, իրավասությունների, ընկերությունների իրավական ձևերի, հարկերի և ընկերության ստեղծման հետ կապված այլ տեղեկատվության վերաբերյալ, այն չի տրամադրում խորհուրդներ կամ տեղեկություններ (հարկման ֆիզիկական անձ, հարկման իրավաբանական անձ, Օֆշորային ժողով, օֆշորային ասամբլեա, հարկերից ազատում ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների համար) Որպես այդպիսին, հաճախորդը ընդունում և հաստատում է, որ ինքը չի ստացել որևէ իրավական կամ հարկային խորհրդատվություն FIDULINK- ից կամ SUXYS Ltd- ից կամ տեղական FIDULINK գործակալներից (իրավաբաններ, իրավաբաններ, հաշվապահներ) , Գործակալներ) կամ որևէ այլ հաստատություն կամ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ FIDULINK- ի կամ SUXYS Ltd.- ի հետ կապված: Հաճախորդի պարտականությունն է ապահովել, որ նա ստանա բոլոր անհրաժեշտ իրավական և հարկային խորհրդատվությունները Ընկերության հիմնադրման և գործունեության վերաբերյալ, և ապահովի, որ գործունեությունը չի խախտում որևէ իրավասու իրավասության օրենսդրություն: Հաճախորդն ընդունում և պարտավորվում է ապահովել իր ընկերության լավ իրավական, հարկաբյուջետային և վարչական վարքագիծը: 

 1. Իրավական նպատակներ

Հաճախորդը երաշխավորում է, որ չի օգտագործելու Պայմանագրում տրված որևէ իրավունք անօրինական, անպարկեշտ, անբարոյական կամ զրպարտչական նպատակներով և որևէ կերպ չի վարկաբեկի FIDULINK- ը: Հաճախորդը չի կարող որևէ պարագայում օգտագործել կամ համատեղել FIDULINK- ի և FIDULINK գործակալների անունները, ամբողջությամբ կամ մասամբ, առևտրային նպատակներով: Առկայության դեպքում, FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում համագործակցել ցանկացած պաշտոնական հետաքննող մարմնի հետ `Հաճախորդին խախտելու մեղադրանք առաջադրելու դեպքում: 

 1. Փողերի լվացում և պատշաճ ջանասիրություն

Հաճախորդը FIDULINK- ին կտրամադրի վերջինիս կողմից անհրաժեշտ համարվող ցանկացած տեղեկատվություն `ապահովելու համար, որ Ընկերությունը համապատասխանի գործող օրենսդրությանը` փողերի լվացման դեմ պայքարի և պատշաճ ուշադրությամբ: Հաճախորդի պարտականությունն է ապահովել FIDULINK- ին տրամադրված տեղեկատվության ճիշտ լինելը: Հաճախորդը նաև հայտարարում է FIDULINK- ին, որ Ընկերության մեջ ներդրված ապրանքները կամ միջոցները ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չեն հանդիսանում հանցագործության կամ որևէ այլ ապօրինի գործունեության հասույթ: Որպեսզի FIDULINK- ը կարողանա կատարել իր իրավական պարտավորությունները, Հաճախորդը FIDULINK- ին ամբողջությամբ և արագորեն կտեղեկացնի տնտեսության շահառուի, բաժնետերերի և ընկերության տնօրենների հետ կապված ցանկացած փոփոխության մասին: Հաճախորդի կողմից նշված տնտեսական շահառուները ֆիզիկապես կամ թվային կերպով կստորագրեն «ձև» կամ «էլեկտրոնային ձև», ինչպես պահանջվում է Պայմանագրով: Հաճախորդը FIDULINK- ին անհապաղ կտեղեկացնի իր ընկերության գործունեության բնույթի մասին, և ցանկացած փոփոխություն ենթակա է FIDULINK- ի նախնական գրավոր համաձայնության: Հաճախորդը, բաժնետերերը և ընկերության այլ շահառուները պետք է անձի ինքնության ստուգում կատարեն ընկերության ստեղծման պահից 30 օրվա ընթացքում `www.IDST Dirlawyers (https://idst-world.com) լուծմամբ (Lite կամ Lite + Նվազագույն վկայագիր: Նույնականացման ստուգումը պարտադիր է բոլոր օգտագործողների համար: Հաճախորդը ստիպված կլինի կատարել AML և KYC ստուգում ՝ www.IDST- ի (https://idst-world.com) (Lite կամ Lite) լուծմամբ: + սերտիֆիկատ Նվազագույն). 

 1. Հաճախորդի պարտավորությունները

Պատշաճ ուշադրության կապակցությամբ օժանդակ փաստաթղթերի տրամադրումը կարող է, մասնավորապես և առանց սպառիչ լինելու, ներառել. Անձը հաստատող փաստաթղթերի վավերացված բնօրինակ պատճեններ, հասցեի ապացույց 3 ամսից պակաս ժամկետով, բանկային տեղեկանքներ, ընկերությունների փաստաթղթերի վավերացված բնօրինակներ, ինչպես նաև վավերացված թարգմանությունների բնօրինակները, եթե դա կիրառելի է, նոտարական վավերացում, ապոստիլ և այլ թվային սերտիֆիկատ (IDST WORLD): Certանկացած սերտիֆիկացում պետք է ներկայացվի ըստ համապատասխան իրավասության պահանջների և FIDULINK- ի ցանկացած հրահանգի: Հաճախորդը պարտավոր է ներկայացնել FIDULINK- ի ծառայությունների և դրա գործակալների, փաստաբանների, հաշվապահների, իրավաբանների, տեղական գործակալների նախքան հարկադիր ստուգման պարտավորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

 1. Վճարներ և վճարման պայմաններ

Ընդհանուր առմամբ

8.1. Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել իր ընկերության փաթեթը պատվիրելիս FIDULINK- ի կողմից պահանջվող վճարները: FIDULINK վճարների ժամանակացույցը հայտնվում է FIDULINK կայքում հրապարակված վճարների ցուցակում (www.fidulink.com ) և դրա պլատֆորմները: Կայքում նշված ծախսերից բացի, Հաճախորդը խոստովանում է, որ պարտավոր է փոխհատուցել բոլոր ծախսերը, ներառյալ տնօրենների, բաժնետերերի կամ քարտուղարների ժողովների հրավիրման կամ մասնակցության ընթացքում կատարված ծախսերը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, կամ Ընկերության ցանկացած արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելը, ծանուցման կամ հայտարարագրի ցանկացած փոխանցման նախապատրաստման հետ կապված ծախսերը և բոլոր այլ նմանատիպ ծախսերը: FIDULINK- ը սկսում է կատարման փուլը միայն վճարների ամբողջությամբ վճարումն ստանալուց հետո:
Բոլոր վճարներն ու գանձումները վճարվում են FIDULINK- ի կողմից սահմանված արժույթով, մատչելի արժույթներն են ՝ GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Փոխարժեքը ՝ ելնելով EUR արժույթով) , Հաճախորդը իրավասու չէ գանձել վճարներն ու ծախսերը `կապված որևէ ծառայության, երաշխիքի կամ պատասխանատվության հետ կապված բողոքների հետ: Նմանապես, Հաճախորդի կողմից ճանապարհ ընկնելու ցանկացած իրավունք սույնով բացառվում է: FiduLink.com- ը պարբերաբար թարմացնում է փոխարժեքը իր կայքերում, տարբեր շուկաներում և բջջային հավելվածներում:

8.2 Վճարը Bitcoin- ում: FIDULINK- ը որպես փոխանակման արժույթ ընդունում է եվրոյով բիթքոինով վճարումները: Հաճախորդը ընդունում է, որ վճարումը կարող է ենթակա լինել ճշգրտման ՝ ծպտյալ ակտիվի հանկարծակի անկման դեպքում: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել Bitcoin- ով վճարումից:

8.3 Վճարը Ethereum- ում: FIDULINK- ն ընդունում է Ethereum- ում եվրոյով վճարումները ՝ որպես փոխանակման արժույթ: Հաճախորդը ընդունում է, որ վճարումը կարող է ենթակա լինել ճշգրտման ՝ ծպտյալ ակտիվի հանկարծակի անկման դեպքում: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում մերժել վճարումը Ethereum- ում:

8.4 Western Union վճարում: FIDULINK- ը ընդունում է Western Union- ի եվրոյով վճարումները ՝ որպես փոխանցման արժույթ: Հաճախորդը համաձայն է իր վրա վերցնել Western Union- ի ծախսերը: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում չհրաժարվել Western Union- ի կողմից վճարումը: Հասանելի է միայն Western Union վճարումների համար (Բանկային հաշվի փոխանցման ռեժիմ): 

8.5 Վճարը MoneyGram- ով: FIDULINK- ն ընդունում է MoneyGram- ով վճարումները ՝ օգտագործելով Եվրո որպես փոխանցման արժույթ: Հաճախորդը համաձայն է իր վրա վերցնել MoneyGram- ի ծախսերը: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում չմերժել MoneyGram- ի կողմից վճարումը: Հասանելի է միայն MoneyGram վճարումների համար (Բանկային հաշվի փոխանցման ռեժիմ): 

Ընկերության հիմնադրումը և կառավարումը

8.2. Բացի տարեկան վճարներից, Հաճախորդը պետք է FIDULINK- ին վճարի մեկ միանվագ գումար `Ընկերություն ստեղծելու թույլտվություն տալու համար (« ներդրման վճարներ »): Հիմնադրման վճարները տատանվում են ըստ իրավասության և ներառում են Ընկերության (հասցեի) գրանցված գրասենյակի տրամադրում, ռեզիդենտ գործակալի տրամադրում, ինչպես նաև բոլոր փաստաթղթերը, որպեսզի Ընկերությունը լիարժեք գործի գործունեության առաջին իսկ օրվանից: գրանցում, այն է `տեղական գրանցամատյանի կողմից տրված հիմնադրման վկայագիր; կարգավիճակները; տնօրենի նշանակմանն ու բաժնետոմսերի բաշխմանը վերաբերող որոշումը և բաժնետոմսի վկայականը (ներ) ը:

Տարեկան վճարը հաստատուն վճար է, որը տարեկան վճարվում է Ընկերության գրանցման կամ նորացման ժամանակ: Դրանք ներառում են Ընկերության պահպանումը `կապված իրավասության տեղական օրենսդրության հետ, ինչպես նաև գրանցված գրասենյակի, գրանցված գործակալի և համապատասխան իրավասության պետական ​​տուրքերի թարմացում: Այս վճարները չեն վերադարձվում:

Հաճախորդը FIDULINK- ի առջև պարտավոր է բոլոր այլ հարկերի համար, ինչպիսիք են պետական ​​հարկերը, տուրքերը, հարկերը և այլ վճարներ երրորդ անձանց, ինչպես նաև տնօրենների կամ հավատարմագրային բաժնետերերի տուրքերի և փոխանցման վճարների, ներառյալ վճարումների և բոլոր չնչին արդարացված ծախսերը:

Հաճախորդը հաստատում է FIDULINK- ի տարեկան վճարները վերանայելու իրավունքը: Վճարների կառուցվածքի ցանկացած փոփոխություն Հաճախորդին կտեղեկացվի ծառայությունների մեկնարկից առնվազն մեկ ամիս առաջ այն ժամանակահատվածի համար, որի հետ կապված են վճարները: Հաճախորդը կարող է վճարել վճարները FIDULINK- ի հաշվին `օգտագործելով իր անունով կազմված վավեր Visa կամ MasterCard վարկային քարտ, կամ բանկային փոխանցմամբ: Հաճախորդները, որոնք FIDULINK- ին փոխանցում են վարկային քարտի (կամ նմանատիպ գործիքի) տվյալները `որպես վճարման միջոց, ընդունում են, որ FIDULINK- ը հաշիվ-ապրանքագրեր է անում իրենց կրեդիտ քարտի համար` ամբողջ ծախսերի և (կամ) ծախսերի, հարկերի, տուրքերի դիմաց: FIDULINK- ը `ծառայության, ինչպես նաև բոլոր այլ արդարացված վճարումների կամ մանր ծախսերի հետ կապված: Հաճախորդը նաև ընդունում է, որ FIDULINK- ը կարող է գրանցել և օգտագործել քարտի տվյալները `համաձայն սույն Ընդհանուր պայմանների և Գաղտնիության քաղաքականության:

 

ՊԱՐՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏՈՎ ՎMENTԱՐՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.3. Եթե ​​տարեկան վճարը վճարվում է և ժամկետանց, չնայած FIDULINK- ի կողմից կանոնավոր կերպով գանձվելուն և Հաճախորդին այդպիսի խախտման մասին տեղեկացնելու ողջամիտ ջանքերին, Հաճախորդը համաձայն է, որ FIDULINK- ը կարող է դեբետ լինել Հաճախորդի (դեբետային կամ վարկային) քարտից: ցանկացած այդպիսի չվճարված գումար, ներառյալ ցանկացած տույժ կամ տուգանք, որը կիրառվել է ընկերությունը գրանցման լավ կարգավիճակում վերականգնելու համար:

Այս դեպքում, Հաճախորդը հետագայում ընդունում է, որ FIDULINK- ը վճարման ամսաթվից 60 օր ժամանակ կունենա `Հաճախորդի ընկերության հետ կապված տարեկան գրանցման վճարները վճարելու համար, և որպես գրանցման տույժ գանձվող ցանկացած գումար կներառի նաև 60 օրվա սպասման ժամանակահատվածի հետ կապված ցանկացած լրացուցիչ տույժի չափ:

8.4. Այնքանով, որքանով որ երրորդ կողմը քարտի վճար է կատարում հաճախորդի անունից, հաճախորդը երաշխավորում է, որ քարտապանը համաձայնություն է տվել վճարմանը, ինչպես նաև քարտի օգտագործմանը և քարտի տվյալների մշակման գործընթացին: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԱIVՏՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱOLԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱ CԱԽՈՐԴԸ ՊԱՀԱՆՎՈՒՄ Է ՊԱՀԱՆԻOLD ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ և ԿԱOLDՄԵԼ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ, ՈՐԸ ԿԱՐՈ Է ՁԵՌՔ ՁԵՐ ԱՅՍ ՏԱՐԱՔՈՒՄ >>:

 

Բանկային ներածություն

8.5. Հաճախորդը պարտական ​​է FIDULINK- ին `միանվագ գումարի համար, իր ծառայությունների մատուցման համար` կապված բանկային գործունեություն մուտք գործելու և բանկային հաշվի բացման հետ: Այս վարչական վճարները կարող են փոփոխվել ցանկացած պահի `առանց ծանուցման: Վարչական վճարները արտահայտվում են GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC ՝ FIDULINK հարթակներում հաճախորդի ընտրությամբ: Հաճախորդը ստիպված կլինի վճարել վարչական վճարները նախքան FIDULINK- ը կսկսի իրականացնել ծառայությունը և կապ հաստատել հաստատության (հաստատությունների) հետ: Հաճախորդը կարող է վճարել վարչական վճարները FIDULINK- ին `օգտագործելով վավեր Visa կամ MasterCard վարկային քարտ և իր անունով կամ բանկային փոխանցմամբ: Հաճախորդները, ովքեր որպես վճարման միջոց FIDULINK են ուղարկում կրեդիտ քարտի տվյալները, ընդունում են, որ FIDULINK- ը իրենց հաշիվը կվճարի իրենց ընտրած հաշվի ամբողջ վարչական վճարների չափով ՝ ի հավելումն սուրհանդակային ծառայության արժեքի: եթե պահանջվում է:

Marketplace-FiduLink.com կամ App-FiduLink.com հաճախորդների հաշիվ 

Հաճախորդն ընդունում է, որ առցանց պատվեր կատարելիս FIDULINK- ը ստեղծի նվիրված հաշիվ: Հաճախորդը ընդունում և վստահեցնում է FIDULINK- ին, որ նա ապահովում է իր հաշվի մուտքի լիարժեք անվտանգությունը: Հաճախորդը FIDULINK- ին և SUXYS Ltd- ին ազատում է բոլոր պարտականություններից `իր կողմից անփութության և իր գաղտնաբառի կամ մուտքի մուտքի անվտանգության էական տարրերին չհամապատասխանելու դեպքում: Հաշվի խախտման կամ կեղծ օգտագործման դեպքում հաճախորդը ընդունում է, որ FIDULINK- ն արգելափակում է մուտքը դեպի այս հաշիվ առանց հապաղելու և առանց հաճախորդին պատճառաբանելու: Հաճախորդը ընդունում է, որ միանձնյա պատասխանատու է իր հաշվի անվտանգության և իր մուտքերի համար, որ ինքը միակն է, ով ունի իր գաղտնաբառն ու մուտքը:

 

Տնօրենի նշանակում

8.6. Հաճախորդը վստահված անձ է տալիս FIDULINK- ին և հաստատում է, որ բոլոր այն անձինք, ովքեր նշանակվելու են որպես ընկերության տնօրեն FIDULINK- ին ներկայացված պատվերի ձևի համաձայն, և ովքեր դեռևս չեն ստորագրել մանդատի ընդունման հայտարարագիր, իսկապես համաձայնվել են իրենց տնօրենին որպես մանդատ: Ընկերության գրանցման ժամանակը, և որ որպես տնօրեն նշանակված յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ լրացել է 18 տարեկան: Նրանք նաև հաստատում են, որ ադմինիստրատորը տեղեկացված համաձայնության է ենթարկվում իր նշանակման և պարտավորությունների վերաբերյալ:

Տնօրենի նշանակում

8.6.1. Հաճախորդը թույլատրում է FIDULINK- ը և հաստատում է, որ ընկերության տնօրեն նշանակվելու բոլոր այն անձինք, համաձայն FIDULINK- ին ներկայացված պատվերի ձևի, և ովքեր դեռ չեն ստորագրել պաշտոնի ընդունման մասին հայտարարագիր, իսկապես համաձայնություն են տվել իրենց գրասենյակին `որպես տնօրեն Ընկերության գրանցման ժամանակը և որ յուրաքանչյուր տնօրեն որպես ֆիզիկական անձ նշանակվել է 18 տարեկան: Նաև հավաստում են, որ տնօրենը տեղեկացված համաձայնության է ենթարկվում իր նշանակման և պարտավորությունների վերաբերյալ:

Քարտուղարի նշանակում

8.6.1. Հաճախորդը թույլատրում է FIDULINK- ը և հաստատում է, որ ընկերության քարտուղար նշանակվելու բոլոր անձինք `համաձայն FIDULINK- ին ներկայացված պատվերի ձևի (պարտադիր և պարտադիր գրանցում առաջադրված տնօրենների ծառայության դեպքում) և որոնք դեռ ստորագրված չեն: պաշտոնի ընդունման մասին հայտարարագիրը, իրոք, համաձայնություն է տվել ընկերության գրանցման պահին իրենց գրասենյակի քարտուղարին, և որ տնօրեն նշանակված յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ լրացել է արդեն 18 տարեկան: Նրանք նաև հաստատում են, որ քարտուղարը տեղեկացված համաձայնության առարկա է իր նշանակման և պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

Աջակցող այլ ծառայություններ

8.7. Հաճախորդը պարտական ​​է FIDULINK- ին `իր ծառայությունների մատուցման համար չվերադարձվող միանվագ գումարի, որը կապված է երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցողների հետ կապի կամ օժանդակության` երրորդ կողմի մատակարարներից այդպիսի ծառայություններ ստանալու դիմում ներկայացնելու համար: Այս գումարը հավաքվում է բացառապես FIDULINK- ի ծախսերը ծածկելու համար: Հաճախորդը խոստովանում է, որ FIDULINK- ը չի հանդիսանա Հաճախորդի և երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցողի միջև հաստատված որևէ պայմանագրային հարաբերությունների կողմ: Հաճախորդը խոստովանում է, որ Հաճախորդի կողմից ընդունման դեպքում FIDULINK- ը, ամենայն հավանականությամբ, կստանա բիզնեսի ներդրման պրեմիում երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցող ընկերությունից, և Հաճախորդը հստակ հրաժարվում է այդպիսի պրեմիումի վերամշակման հետ կապված որևէ պահանջից:

 1. Հաղորդակցություն և ցուցումներ

Հաճախորդը և FIDULINK- ը կարող են միմյանց ուղարկել հրահանգներ, ծանուցումներ, փաստաթղթեր կամ որևէ այլ հաղորդագրություն փոստով, էլ. Փոստով, նվիրված FIDULINK ինտերնետային պորտալի միջոցով կամ ֆաքսի միջոցով ՝ ԱՆԴԱՄ, որը FIDULINK- ը կարող է ուղարկել: ծախսերի կամ վճարների մասին հաշվետվությունները, որոնք կցված են էլ. Հաճախորդը և FIDULINK- ը պետք է որպես ապացույց պահեն բոլոր հրահանգները, ծանուցումները, փաստաթղթերը կամ որևէ այլ հաղորդագրություն: FIDULINK- ի համար նախատեսված բոլոր հաղորդակցությունները կուղարկվեն նրա գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած այլ հասցե, որը FIDULINK- ը ցանկացած պահի գրավոր կտեղեկացնի Հաճախորդին, և Հաճախորդի համար նախատեսված բոլոր հաղորդակցությունները կուղարկվեն նրա հասցեին կամ Հաճախորդից բացի այլ հասցեով: նա բոլոր ժամանակ գրավոր կտեղեկացնի FIDULINK- ին, ներառյալ poste restante հրահանգը, որը պետք է հաստատվի գրավոր: Քանի որ FIDULINK- ը անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է անընդհատ կապվել Հաճախորդի հետ, Հաճախորդը պարտավորվում է անհապաղ տեղեկացնել FIDULINK- ին, եթե նա փոխի իր հասցեն, էլ. Փոստի հասցեն կամ հեռախոսի / ֆաքսի համարը: Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը մտադիր է դադարեցնել FIDULINK- ի բոլոր ծառայությունները որոշակի ընկերության կամ մի քանի ընկերությունների համար, էլեկտրոնային փոստով կատարված ցանկացած դադարեցման ծանուցում պետք է ուղարկվի info@fidulink.com .

 1. Տվյալների մշակում և պաշտպանություն

10.1. FIDULINK- ը կմշակի անձնական տվյալներ, որոնք, տվյալների ընդհանուր պաշտպանության կանոնակարգի (RGPD / GDPR) սահմանման համաձայն, որը ներառում է նույնականացված կամ նույնականացող ֆիզիկական անձի հետ կապված ցանկացած տեղեկատվություն, որը նաև անվանվում է որպես «տվյալների սուբյեկտ»: Բացահայտվող ֆիզիկական անձը այն անձն է, որը կարող է նույնականացվել ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, մասնավորապես `հղում կատարելով նույնացուցիչի վրա, ինչպիսիք են անունը, նույնականացման համարը, գտնվելու վայրի տվյալները, կապի նույնացուցիչը կամ մեկ կամ մի քանի գործոնների հատուկ: այս ֆիզիկական անձի ֆիզիոգնոմիկական, ֆիզիոլոգիական, գենետիկ, մտավոր, տնտեսական, մշակութային կամ սոցիալական ինքնությունը:

Տվյալների մշակումը նշանակում է անձնական տվյալների վրա կատարված ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների ամբողջություն ՝ լինի դա ավտոմատացված, թե ձեռքով, ինչպիսիք են հավաքագրումը, ձայնագրումը, կազմակերպումը, կառուցվածքը, պահպանումը, վերականգնումը, խորհրդատվություն, հարմարեցում կամ փոփոխություն, օգտագործում, հաղորդակցում այդպիսի տվյալների փոխանցմամբ, տարածմամբ, ջնջմամբ կամ ոչնչացմամբ, ինչպես նաև տվյալների տրամադրում, դասավորում կամ համակցում, դրանց սահմանափակում կամ ջնջում

Անհատական ​​տվյալներ ստացողների թվում են FIDULINK խմբի ընկերությունները, որոնք գործում են որպես ենթակապալառու կամ օժանդակ գործակալներ, ծառայությունների հետ կապված իրավասություններում բնակվող գործակալներ, մեր ՏՏ և հեռահաղորդակցության մատակարարներ, այլ երրորդ կողմի մատակարարներ, ներառյալ բանկերը, որոնց հետ Հաճախորդն ունի: բացահայտորեն ցանկալի է ներկայացնել ընկերությունների հանրային ռեգիստրները կամ իրավաբանական մարմինները: Այս բացահայտումներից յուրաքանչյուրը կկատարվի GDPR- ի համաձայն, և մեր փոխհարաբերությունները երրորդ կողմերի հետ կլինեն պայմանագրային, որով երկու կողմերն էլ հանձնում են GDPR պարտավորություններ, ինչպիսիք են գաղտնիության պարտականությունը յուրաքանչյուրի համար, ով մշակում է տվյալների սուբյեկտների անձնական տվյալները:

Ձեր հաճախորդի իմացությունը («KYC») կատարելու և ծառայությունների ճիշտ մատուցումն ապահովելու համար մշակված տվյալները պարունակում են Հաճախորդի տվյալները, ինչպիսիք են անուն և ազգանունները, ազգությունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և բնակության հասցեները, անձնագրի համարները, անձնագրի վավերականության ամսաթվերը և անձը հաստատող անձանց կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև այս անձնական տվյալները հաստատող օժանդակ փաստաթղթերը և ծառայությունների վերաբերյալ Հաճախորդի ցուցումները: KYC գործընթացն իրականացվում է ISDT WORLD ծրագրով (www.idst-world.com):

Հաճախորդը պարտավոր է իր անձնական տվյալները FIDULINK- ում պահել թարմացված ամբողջ պայմանագրային հարաբերությունների ընթացքում և ներկայացնել դրանք պահելու իր պարտավորության հետ կապված ցանկացած օժանդակ փաստաթուղթ `FIDULINK- ի կողմից սահմանված ձևերով:

10.2. FIDULINK- ը կամ ռեզիդենտ գործակալը կարող են անհատական ​​տվյալներ մշակել որպես ենթակապալառու FIDULINK- ի անունից, որը, անհրաժեշտության դեպքում, մնում է տվյալների վերահսկիչ: Այն անձանց վերաբերյալ, որոնց հետ մենք կիսում ենք տվյալներ, կարող են ձեռք բերել լրացուցիչ տեղեկություններ մեր Գաղտնիության քաղաքականության մեջ:

10.3. Հաճախորդը խոստովանում է, որ կարող է ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ `կապվելով FIDULINK- ին կամ էլ-նամակ ուղարկելով նրան info@fidulink.com , Բոլոր հաղորդակցությունները կկատարվեն անգլերենով: IDանկացած այլ լեզու FIDULINK- ի կողմից կարող է օգտագործվել իր հայեցողությամբ, միայն որպես Հաճախորդի կողմից տրված քաղաքավարություն:

10.4. Հաճախորդը տեղեկացվում է, որ նա իրավունք ունի հետ կանչել համաձայնությունը: Համաձայնության հետ վերցնելը չի ​​ազդում վերամշակման օրինականության վրա, ինչպես նաև վերամշակումը շարունակելու օրինականության վրա, եթե առկա է վերամշակումը արդարացնող մեկ այլ պատճառ, ինչպիսին է օրինական պարտավորությունների կատարումը:

Հաճախորդը FIDULINK- ին երաշխավորում է, որ ինքը լիովին համաձայնություն է ստացել ցանկացած երրորդ կողմի տվյալների սուբյեկտի հետ, որի անձնական տվյալները Հաճախորդը փոխանցում է FIDULINK- ին և որ այս համաձայնությունը ներառում է FIDULINK- ի կողմից անձնական տվյալների մշակումը կամ դրանց միջոցով: այս երրորդ կողմի տվյալների սուբյեկտը `ծառայության մատուցման կամ նախապահպանական պարտավորությունների կատարման պատճառով:

10.5 FIDULINK- ը, նրա տնօրենները, աշխատակիցները կամ գործակալները, պարտավոր են գաղտնի վերաբերվել տվյալներին: Չնայած անվտանգության բոլոր նախազգուշական միջոցներին, Հաճախորդի և FIDULINK- ի միջև փոխանցման ընթացքում չարտոնված երրորդ կողմերը կարող են դիտել տվյալները, ներառյալ էլեկտրոնային հաղորդակցությունը և անձնական ֆինանսական տվյալները: FIDULINK- ի հետ կապ հաստատելու համար Հաճախորդին կարող է պահանջվել օգտագործել երրորդ անձանց կողմից արտադրված ծրագրակազմ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, զննարկչի ծրագրակազմ, որն աջակցում է տվյալների անվտանգության արձանագրություն, որը համատեղելի է FIDULINK- ի կողմից օգտագործված արձանագրության հետ: ,

10.6. Սույն կետի համատեքստում տրամադրված տեղեկատվությունը կազմում է տվյալների պաշտպանության մասնակի ներկայացում: Սա ավելի մանրամասն բացատրվում է մեր Գաղտնիության քաղաքականության մեջ, որը հասանելի է այս նպատակով տրամադրված հղումով:

 1. Իրավական անգործունակություն

Հաճախորդը կրելու է իր անձի կամ նրա փաստաբանների կամ այլ երրորդ անձանց հետ կապված իրավական անգործունակության հետևանքով առաջացող որևէ նախապաշարմունքի ռիսկ, եթե այդ անաշխատունակությունը գրավոր չի հաղորդվել FIDULINK- ին:

 1. responsabilité

12.1. Առանց որևէ հատուկ դրույթի վնասելու, FIDULINK- ի սխալի կամ բացթողման հետևանքով որևէ վնաս կարող է կրել Հաճախորդը, եթե FIDULINK- ը, նրա տնօրենները, աշխատակիցները կամ գործակալները չեն կատարել «կոպիտ»: անփութություն կամ խարդախություն կամ որևէ այլ պատասխանատվություն, որը չի կարող բացառվել գործող օրենսդրությամբ: FIDULINK- ը պատասխանատվություն չի կրելու կորուստների համար, որոնք պատճառվել են մեխանիկական անբավարարության, գործադուլի, ինտերնետային հարձակման, ահաբեկչության, բնական աղետի, համաճարակային հետաձգումների կամ անձնակազմի, ղեկավարության կամ խնամակալի որևէ անդամի իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում ձախողման համար: 

12.2. Damageանկացած այլ անձի, համակարգի, հաստատության կամ վճարային ենթակառուցվածքի կողմից սխալից, ձախողումից, անփութությունից, գործողությունից կամ բացթողումից ուղղակի կամ անուղղակիորեն պատճառված կամ առաջացող ցանկացած վնաս կկրի Հաճախորդը:

12.3. FIDULINK- ը չի կարող պատասխանատվություն կրել, եթե Լրացուցիչ ծառայությունները հնարավոր չէ իրականացնել: FIDULINK- ի պատասխանատվությունը Լրացուցիչ ծառայությունների նկատմամբ խիստ սահմանափակվում է իր դուստր ձեռնարկությունների կամ որևէ այլ երրորդ կողմի ընտրությամբ, հրահանգով և վերահսկմամբ:

12.4. Փոստային ծառայությունների, հեռագրերի, տելեքսների, ֆաքսիմիլի, հեռախոսի և կապի այլ միջոցների կամ տրանսպորտային միջոցների օգտագործման հետևանքով որևէ վնաս կամ կորուստ, և մասնավորապես ՝ ուշացում, թյուրիմացություն, վատթարացում, Երրորդ կողմերի հասցրած վատ վերաբերմունքը կամ պատճենների կրկնօրինակը Հաճախորդի պարտականությունն է, եթե FIDULINK- ը լուրջ անփութություն չի գործել:

12.5 FIDULINK– ը չի կարող պատասխանատվություն կրել Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների կատարման համար անհրաժեշտ կապի միջոցներից մեկի խափանման կամ Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների շրջանակներում ստացված որևէ փոստի կամ զանգի դեպքում: FIDULINK– ը պատասխանատվություն չի կրում հրահանգների օգտագործումից կամ ֆաքսից բխող կորուստների կամ վնասների համար, ներառյալ այն դեպքում, երբ փոխանցումը ձախողվել է, թերի է կամ կորած:

12.6. Բանկային հաշիվ բացելու հատուկ դեպքում, FIDULINK- ը հանդես է գալիս որպես երրորդ կողմ Բանկի և Հաճախորդի միջև հարաբերություններում: Հետևաբար, FIDULINK– ը որևէ պարագայում չի կարող պատասխանատվություն կրել Բանկի և Հաճախորդի միջև հարաբերությունների համար: FIDULINK- ը գործելու իրավասություն չունի և չի հավակնում հանդես գալ որպես Բանկի Բանկի կառավարման աշխատակից, ներկայացուցիչ կամ անդամ և / կամ նրա անունից ստորագրել կամ ստանձնել որևէ պատասխանատվություն բանկի անվանումը

 1. Durationառայությունների տևողությունը, դադարեցումը և կասեցումը

Ընդհանուր առմամբ

13.1. Contractանկացած պայմանագիր տևում է նշված ժամանակահատվածի համար, այնուհետև ավտոմատ կերպով երկարաձգվում է հաջորդական ժամանակահատվածների համար `հավասար սկզբնական ժամկետի տևողությանը: Բոլոր մյուս ասպեկտների համար ցանկացած Պայմանագիր ինքնաբերաբար կերկարաձգվի նույն պայմաններով: FIDULINK- ը կամ Հաճախորդը կարող են դադարեցնել ցանկացած Պայմանագիր դրանում նշված ժամկետի կամ ցանկացած երկարացման կամ երկարաձգման ժամկետի ավարտի համար `առնվազն երկու ամիս գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին: Հասկացվում է, որ դադարեցումը չի խոչընդոտում կողմերի ցանկացած իրավունքներին կամ պարտականություններին, որոնք առաջացել են մինչև դադարեցումը կամ ծագել են մինչև դադարեցումը կատարված որևէ գործողության կամ բացթողման: Վերապահված է արդար գործի անհապաղ դադարեցման իրավունքը:

13.2. Հաճախորդի կողմից կիրառվող օրենսդրության կամ սույն Օգտագործման ընդհանուր պայմանների և (կամ) ընդհանուր դրույթների խախտման դեպքում FIDULINK- ը կարող է անհապաղ դադարեցնել ցանկացած Պայմանագիր և ծառայություններ, այդ թվում `FIDULINK- ի հետ կապված ընկերությունների կողմից տրամադրվող լրացուցիչ ծառայությունների պայմանագիր: կամ երրորդ կողմերի կողմից: Նման դեպքում, Հաճախորդը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները `ցանկացած դադարեցման արդյունքում ցանկացած Ընկերությունում ցանկացած թափուր պաշտոն փոխարինելու համար և հստակորեն համաձայնեցված է, որ FIDULINK- ը չի կարող պատասխանատվություն կրել այդպիսի անհապաղ դադարեցումից հետո վնասի համար:

Ընկերության հիմնադրումը և կառավարումը

13.3. Ընկերության գործունեության ցանկացած պայմանագիր գործող է ամբողջ տարվա ընթացքում: Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը լուծարում է պայմանագիրը կամ FIDULINK- ին խնդրում է Ընկերության կառավարումը փոխանցել այլ գործակալ կամ ընկերության ծառայություններ մատուցող ընկերությանը կամ լուծարել ընկերությունը, FIDULINK- ը չի փոխանցի կամ լուծարելու Ընկերությունը մինչև բոլոր չմարված վճարումներ, բոլոր ծախսերը և (կամ) վճարները (ներառյալ, բայց չեն սահմանափակվում պետական ​​հարկերով, տուրքերով, հարկերով և երրորդ անձանց այլ վճարներով, ինչպես նաև տնօրենների կամ հոգաբարձուների բաժնետերերի հետ կապված վճարներով) և փոխանցման վճար `750,00 եվրո) ամբողջությամբ վճարվել են:

Հենց որ Ընկերությունն ընդգրկվում է և գրանցվում է համապատասխան իրավասության տարածքում, Հաճախորդը պարտավորվում է կնքել գործակալության պայմանագիր: Տապալելով դա, FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել Հաճախորդին Ընկերությանը վերաբերող սոցիալական փաստաթղթերը ուղարկելուց, քանի դեռ նշված մանդատային պայմանագիրը Հաճախորդի կողմից չի ստորագրվել:

Հաճախորդը կստանա միավորման վճարի ամբողջական փոխհատուցում, ավելի քիչ սուրհանդակային ծախսեր, եթե հետևյալ երեք պայմանները բավարարվեն. (I) FIDULINK- ը ի վիճակի չէ հաճախորդի համար ստեղծել ընկերություն, և (ii) FIDULINK- ը ստացել է բոլոր Հաճախորդի կողմից պատշաճ կերպով լրացված անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում `Հաճախորդի գործող անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, որը վավերացվել է` համաձայն «Շվեյցարական բանկերի պատշաճ աշխատասիրության մասին» կոնվենցիայի հատուկ ցուցումների և ցանկացած փաստաթղթերի, որոնք հայցվում են Հաճախորդը FIDULINK- ի կողմից, ինչպիսիք են, մասնավորապես, կոմունալ վճարումները ոչ ավելի, քան 3 ամիս, կենսագրությունը և տեղեկանք նամակը բանկից, և (iii) փոխհատուցման հայցը ներկայացվում է 60 օրվա ընթացքում: Հաճախորդի կողմից սահմանադրության ծախսերի վճարում:

Բանկային հաշվի բացում

13.4. Առայությունն ավարտվում է Բանկի կողմից հաշվի բացմամբ, որից հետո բոլոր հարաբերությունները հաստատվում են Հաճախորդի և Բանկի միջև:

Anyանկացած Հաճախորդ կարող է որոշում կայացնել չեղյալ համարել իր հայցը բանկային հաշիվ բացելու իր հայցից 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Հաճախորդը կստանա տեղադրման վճարի ամբողջական փոխհատուցում, պակաս սուրհանդակային ծախսեր, եթե հետևյալ երեք պայմանները բավարարվեն. (I) Բանկը, FIDULINK- ի օգնությամբ, ի վիճակի չէ բացել Հաճախորդին հաշիվ ԵՎ (ii) FIDULINK- ը կամ Բանկը ստացել է Հաճախորդի կողմից պատշաճ կերպով լրացված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում `Հաճախորդի գործող անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, որը վավերացվել է` համաձայն Պայմանագրի ճշգրիտ ցուցումների: շվեյցարական բանկերի պատշաճ ուշադրության պարտավորություն և FIDULINK- ի կողմից Հաճախորդից հայցվող ցանկացած փաստաթուղթ, ինչպիսիք են վարկային քարտի հաշվի քաղվածքները, կոմունալ վճարումները, աշխատանքային պայմանագիրը, հիմնադրման վկայականը կամ «միջոցների տնտեսական ծագման այլ ապացույց: Սա միակ դեպքն է, երբ առաջարկվում է վերադարձնել գումարը: Որեւէ պատճառով հետադարձ գումար չի առաջարկվի, եթե հաճախորդը որոշի չեղյալ համարել իր հայցը 3 օրացուցային օր անց:

Վերադարձի եղանակը

13.5 Anyանկացած փոխհատուցում կարող է կատարվել միայն վճարման նույն եղանակով, ինչ որ օգտագործվել է FIDULINK- ին վճարման համար:

 1. Բաժանելիություն

Եթե ​​սույն հոդվածում պարունակվող որևէ դրույթ կա կամ կարող է դառնալ, գրավոր օրենքի համաձայն, կամ դատարանի կամ վարչական մարմնի կամ որևէ իրավասու իրավասության կողմից համարվում է անօրինական, անվավեր, արգելված կամ անիրագործելի, ապա այդ դրույթը համարվում է չգործող: այդպիսի անօրինականության, անվավերության, անվավերության, արգելքի կամ կիրառելիության չափով: Մնացած կետերը կմնան ուժի մեջ:

 1. Հանձնարարություն

Իր ծառայությունների կատարման համար FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում վարձել ենթակապալառուների, ովքեր կլինեն նրա իրավասության ներքո ՝ իրավաբաններ, իրավաբաններ, հաշվապահներ, կանոնադրական հաշվապահներ, պարտադիր աուդիտորներ և FiduLink ցանցի .com- ի այլ ներգրավված գործակալներ: Պայմանագրից բխող Հաճախորդի իրավունքներն ու պարտականությունները կարող են փոխանցվել երրորդ անձանց միայն FIDULINK- ի գրավոր համաձայնությամբ:

 1. Կիրառելի իրավունք 

Սույն Համաձայնագիրը կարգավորվում և հաստատվում է բրիտանական օրենսդրությանը համապատասխան: Կողմերի միջև ցանկացած անհամաձայնություն, որը ծագում է Պայմանագրի հետ կապված, այդ թվում `դրա կնքման, վավերականության կամ դադարեցման հետ կապված հարցերում, ենթակա է բացառիկ իրավասության Suxys Ltd, այսինքն` Միացյալ Թագավորության Լոնդոնի դատարաններին:

 

Թարգմանե՞լ այս էջը:

Offlineխնդրում ենք սպասել
Live աջակցություն
Online!

Առցանց գործակալ

ֆիդուլինկ

ՊԱՀԱՆՎԱ FIDULINK ՓԱՍՏԱԹԹԵՐ

×
ՔԱՅԼ 1
×
ՔԱՅԼ 2
×
ՔԱՅԼ 3
Լեզու "