WWW.FIDULINK.COM > Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՐ ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ - ՎԱ SԱՌՈՒՄ - ՕԳՏԱԳՈՐՈՒՄ

 

 1. Նպատակը և շրջանակը

1.1. Վաճառքի և օգտագործման այս ընդհանուր պայմանները նախատեսված են կարգավորել առևտրային հարաբերությունները « FIDULINK " առևտրային օպերատոր ՝ Suxys Ltd, 12706886 ընկերություն, ՕՐԵՆՔԸ9845007DF5742FC5K830, IDST ԿՈԴ ՝ ​​0HZJ4VL4ECFQ (  Link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Գլխամասային գրասենյակ ՝ Wenlock Road, N17GU, London, England, Միացյալ Թագավորություն, էլ. Փոստ ՝ info@fidulink.com, հեռախոս; +44 (0) 20 32 89 59 99  («FIDULINK») (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" ՇԱՐBԱԿԱՆ.FIDULINK.com ») (" .FIDULINK.com- ի բոլոր տիրույթներն ու ենթադոմեյնները ») և դրա հաճախորդները (" Հաճախորդ ») Այս ընդհանուր առևտրային պայմանների հիման վրա FIDULINK- ը Հաճախորդին կտրամադրի տարբեր ծառայություններ, ինչպիսիք են ընկերությունների ստեղծումը (" Հասարակություն ») և դրան առնչվող որոշակի լրացուցիչ ծառայություններ (" Լրացուցիչ ծառայություններ ») ինչպես նաև աջակցություն բանկերի կամ ոչ բանկային ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ հաշիվներ բացելու գործում (" Հաշվի բացում կամ բանկային ներդրում »).

1.2. Այս ընդհանուր առևտրային պայմանները կազմում են ցանկացած միջև կնքված պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը ՀԱIԱԽՈՐԴ et ՖԻԴՈՒԼԻՆՔ ձևի թվային ստորագրությամբ ՖԻԴՈՒԼԻՆՔանկախ նրանից, թե դա առցանց է ստորագրվել FIDULINK հարթակում կամ թղթի վրա պատվերի հաստատման միջոցով (" Պայմանագիր ») FIDULINK- ի հետ պայմանագիր կնքելով `Հաճախորդը ընդունում է այս ընդհանուր առևտրային պայմանները: Գների ցանկը և ծառայությունների ցանկը հասանելի են FIDULINK կայքերում:

1.3. Բոլոր մյուս ընդհանուր պայմանները, որոնք շեղվում են, հակասում կամ լրացնում են այս Ընդհանուր առևտրային պայմանները, բացառվում են որևէ Պայմանագրից, եթե Հաճախորդի և FIDULINK- ի միջև այլ բան գրված չէ:

1.4. Այս Ընդհանուր Առևտրային Պայմանների և որևէ Պայմանագրի միջև հակասության դեպքում Պայմանագրի դրույթները կգերակայեն այս Ընդհանուր Առևտրային Պայմաններին: Հակամարտության դեպքում կարող եք կապվել մեր կոնֆլիկտների կառավարման ծառայության հետ ՝ [[] fidulink.com հասցեով

1.5. FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել ընդհանուր առևտրային պայմանները `անմիջապես ուժի մեջ մտնելով: Հաճախորդը այս փոփոխությունների մասին կտեղեկացվի FIDULINK.com կայքում հրապարակված ծանուցման միջոցով: Փոփոխությունները կհամարվեն Հաճախորդի կողմից հաստատված, եթե FIDULINK- ն այդ կապակցությամբ գրավոր առարկություն չստանա ծանուցման օրվանից չորս շաբաթվա ընթացքում:

 1. Contառայությունների բովանդակությունը և շրջանակը

Ընկերության հիմնադրում և կառավարում և լրացուցիչ ծառայություններ

2.1. FIDULINK- ը կարող է Հաճախորդին տրամադրել ընկերության գրանցման ծառայություն FIDULINK կայքում հրապարակված ցուցակում նշված իրավասություններում ( www.fidulink.com ) կամ դրա հարթակները (ինտերնետ, բջջային հավելված կամ պլանշետային ծրագիր, IOS ծրագիր, Android ծրագիր): FIDULINK- ը կարող է նաև կազմակերպել, FIDULINK- ի հետ փոխկապակցված ընկերությունների կամ երրորդ անձանց միջոցով, Լրացուցիչ ծառայությունների մատուցում, ինչպիսիք են վստահված տնօրենների, վստահված բաժնետերերի նշանակումը, ինտերնետ առևտրային հաշիվը, ընկերության պատկերանշանը, ընկերության կնիքը, ընկերության կնիքը, լիազորագիրը, նոտարական վավերացումը: փաստաթղթերի, լիցենզիաների խնդրանք, հավանության հաստատում, տարածքների որոնում, անձնակազմի որոնում, գործընկերների որոնում և ցանկացած այլ ծառայություններ, որոնք FIDULINK- ը և Հաճախորդը համարում են օգտակար հաճախորդի ընկերության ստեղծման կամ ստեղծման համար: «Փոխկապակցված ընկերություններ» տերմինը FIDULINK- ի դեպքում նշանակում է FIDULINK- ի դուստր կամ հոլդինգային ընկերություն կամ այս հոլդինգի որևէ այլ դուստր ձեռնարկություն, իրավաբաններ, հաշվապահներ, փաստաբաններ, նոտարներ և FIDULINK այլ գործակալներ:

2.2. Բոլոր լրացուցիչ ծառայությունները կտրամադրվեն Հաճախորդի և համապատասխան Լրացուցիչ ծառայություններ մատուցողի միջև հատուկ համաձայնագրի հիման վրա, բացառությամբ կնիքների, նամականիշների և տարբերանշանների, նոտարի կողմից վավերացված հավաստագրման և ապոստիլի: 

2.3. Ընկերության փաթեթի գրանցման մեջ ներառված է. 4 բաժնետեր, 2 տնօրեն, լրացուցիչ բաժնետերեր կամ տնօրեններ պետք է ենթակա լինեն գրանցման հաշիվ -ապրանքագրի `կախված իրավասությունից:

2.4. FiduLink.com պլատֆորմը կամ դրա ենթատիրույթները կարդալիս և օգտագործելիս այցելուը FIDULINK- ին լիազորում է իր այցի ընթացքում օգտագործել իր պլատֆորմի օգտագործման տվյալները և դրա կատարողականը, ինչպես նաև մյուսները `հանքարդյունաբերական ծառայության պատշաճ գործունակության համար:

Բանկային հաշիվ և բանկի ներդրում և դրամապանակ 

2.3. FIDULINK- ը խնդրանքով կարող է օգնել Հաճախորդին բանկային կամ ֆինանսական ներդրման, բանկի, վճարահաշվարկային հաստատության, ֆինանսական հաստատության կամ ոչ բանկային ծառայություններ մատուցող, դրամապանակ մատակարարող հաշվի բացման համատեքստում (" Բանկ կամ հիմնարկ »): Այս համատեքստում FIDULINK- ը կարող է Հաճախորդին առաջարկել հաստատությունների ցուցակ, սակայն Հաճախորդն է պատասխանատու հաստատության ընտրության համար, որը ենթակա է հաստատության ընդունման և հաճախորդի և նրա ընկերության, դուստր ձեռնարկության, մասնաճյուղի, վաճառքի ներկայացուցչի համապատասխանության: գրասենյակ (լավ դիրք, գործունեություն, աջակցություն, տարածքներ և այլն): Հաճախորդը կարող է ընտրել հաստատություն FIDULINK- ի տրամադրած հաստատությունների ցանկից կամ երրորդ կողմի հաստատություն (միայն խնդրանքով և առանց որևէ երաշխիքի, որ հաստատությունն ընդունում է հաճախորդի ընկերության հաշվի բացումը) երկու խնդրանքի սահմաններում և հաճախորդի և (կամ) բանկերի և (կամ) ձեռնարկությունների մերժումը): Լրացուցիչ ծառայությունների հաջող իրականացումը, ինչպիսիք են վարկային քարտերը, չեկերի գրքերը կամ ինտերնետ բանկային հասանելիությունը, երաշխավորված չէ և առաջարկվում է այնպես, ինչպես կա և առանց երաշխիքի: Theառայությունը կարող է օգտագործվել միայն օրինական նպատակներով, ինչպես սահմանված է գործող օրենսդրությամբ, և հաճախորդը պարտավորվում է տրամադրել իր գործունեությանն ու նրա միջոցների ծագմանը վերաբերող բոլոր տեղեկությունները, ինչպես նաև հաստատության կամ FIDULINK- ի պահանջած ցանկացած այլ հարց կամ տեղեկատվություն:

2.4. SUXYS Ltd- ը և FiduLink.com- ը չեն առաջարկում դրամապանակի կամ էլեկտրոնային դրամապանակի որևէ ծառայություն. , Հաճախորդը ընդունում է, որ ինքը չի կարող որևէ պարագայում և որևէ տեսակի դիմել FiduLink.com- ի կամ SUXYS Ltd- ի դեմ FiduLink.com կայքում գրանցման և մուտքի հղման վերաբերյալ: Հաճախորդը ազատում է FiduLink.com- ին և SUXYS Ltd- ին բոլոր քրեական հետապնդումներից `հաստատությունների կամ այլ ֆինանսական կամ բանկային հաստատությունների հետ վեճի դեպքում, որոնց համար նախաբան է ստացել իր հիմնարկներից իր խնդրանքով:

 1. Servicesառայություններից հրաժարվելու իրավունք

FIDULINK.com- ը կամ SUXYS Ltd- ն իրավունք են վերապահում մերժել Հաճախորդին մատուցվող ծառայությունների ամբողջ կամ մի մասը `առանց պատճառի կամ բացատրության, և որևէ կերպ պատասխանատվություն չեն կրում այս մերժման համար: Որևէ տեսակի փոխհատուցում չի կարող տրամադրվել FIDULINK- ի կողմից ծառայություններից հրաժարվելու դեպքում: Եթե ​​Ձեզ մերժում են ծառայությունը, կարող եք կապվել մեր իրավաբանական բաժնի հետ ՝ avocent@fidulink.com (էլ. Փոստ միայն անգլերեն լեզվով): Որպես փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) ստուգման մաս, կարող եք կապվել SUXYS Ltd համապատասխանության ծառայության հետ ՝ էլեկտրոնային հասցեով, համապատասխանության հասցեով ՝@fidulink.com: .com, Suxys Ltd, Իրավաբաններ, Իրավաբաններ, Հաշվապահներ, Դոմիկիլիացիայի կենտրոն: Բառային կամ գրավոր կամ ֆիզիկական վարքագծի համատեքստում, որը սխալ կամ նույնիսկ սպառնալիք է համարվում FiduLink.com- ի կամ SUXYS Ltd- ի կամ նրա գործակալների, փաստաբանների, հաշվապահների, բնակության կենտրոնի հետևանքով ծառայությունների անհապաղ մերժումը `առանց փոխհատուցման հնարավորության: FiduLink.com- ի կամ ենթադոմեյնների կամ Suxys Ltd- ի կամ գործակալների հասցեին արատավորող արտահայտությունների հրապարակման կամ տարածման համատեքստում հաճախորդների (հաճախորդների) և այլ անձանց համար պատասխանատու այլ անձանց դատական ​​գործընթացներ են սկսվելու հրապարակումը կամ, հետևաբար, հաճախորդն առանց վերապահման և առանց սահմանափակումների ընդունում է անձնական և լիակատար համատեղ երաշխիք `կրելու օրինական և պաշտպանության ծախսերը, ինչպես նաև գործին առնչվող բոլոր ծախսերը և կրելու այն վնասները, որոնք կարող է պահանջել FiduLink- ը: com նրան և նրանց, ովքեր ուղղված են FiduLink.com- ին կամ SUXYS Ltd- ին կամ Գործակալներին, Իրավաբաններին, Հաշվապահներին, Տնային Կեդրոնին ՝ առանց գումարի և տևողության սահմանափակման և FiduLink.com- ի կամ Suxys Ltd- ի կամ Կառավարչի կամ Գործակալների, Իրավաբանների, Իրավաբանների, Հաշվապահների կամ Տնային Կենտրոնների պարզ պահանջով:

 1. Իրավական խորհուրդ

Չնայած FIDULINK- ը ձգտում է ճշմարիտ և ճիշտ տեղեկատվություն տրամադրել իր բոլոր ծառայությունների, իրավասությունների, ընկերությունների իրավական ձևերի, հարկերի և ընկերության ստեղծման հետ կապված այլ տեղեկությունների վերաբերյալ, այն չի տալիս խորհրդատվություն կամ տեղեկատվություն (Հարկային ֆիզիկական անձ, Հարկային իրավաբանական անձ, Օֆշորային ժողով, ցամաքային-օֆշորային հավաք, ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների համար հարկերից ազատում) Որպես այդպիսին, հաճախորդը ընդունում և հաստատում է, որ չի ստացել որևէ իրավական կամ հարկային խորհրդատվություն FIDULINK.com- ից կամ տիրույթներից կամ SUXYS Ltd- ից կամ FIDULINK տեղական գործակալներից (իրավաբաններ): , Իրավաբաններ, Հաշվապահներ, Գործակալներ) կամ FIDULINK- ի կամ SUXYS Ltd.- ի հետ կապված որևէ այլ հաստատություն կամ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ: Հաճախորդի պարտականությունն է ապահովել, որ նա ստանա բոլոր անհրաժեշտ իրավական և հարկային խորհրդատվությունները Ընկերության ստեղծման և գործունեության վերաբերյալ, և ապահովել, որ գործունեությունը չխախտի որևէ իրավասու իրավասության իրավունքի: Հաճախորդն ընդունում և պարտավորվում է ապահովել իր ընկերության լավ իրավական, հարկաբյուջետային և վարչական վարքագիծը: Հաճախորդը (ներ) ը լիովին ազատում է SUXYS ltd- ից կամ FiduLink.com- ից կամ դրա բոլոր ենթակաների ենթակայությունից:

 1. Իրավական նպատակներ

Հաճախորդը երաշխավորում է, որ չի օգտագործելու Պայմանագրում տրված որևէ իրավունք անօրինական, անպարկեշտ, անբարոյական կամ զրպարտչական նպատակներով և որևէ կերպ չի վարկաբեկի FIDULINK- ը: Հաճախորդը չի կարող որևէ պարագայում օգտագործել կամ համատեղել FIDULINK- ի և FIDULINK գործակալների անունները, ամբողջությամբ կամ մասամբ, առևտրային նպատակներով: Առկայության դեպքում, FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում համագործակցել ցանկացած պաշտոնական հետաքննող մարմնի հետ `Հաճախորդին խախտելու մեղադրանք առաջադրելու դեպքում: 

 1. Փողերի լվացում և պատշաճ ջանասիրություն

Հաճախորդը FIDULINK- ին կտրամադրի վերջինիս կողմից անհրաժեշտ համարվող ցանկացած տեղեկատվություն `ապահովելու համար, որ Ընկերությունը հետևում է փողերի լվացման և պատշաճ ջանասիրության դեմ պայքարի գործող օրենսդրությանը: Հաճախորդի պարտականությունն է ապահովել, որ FIDULINK- ին տրամադրված տեղեկատվությունը ճիշտ է: Հաճախորդը նաև հայտարարում է FIDULINK- ին, որ Ընկերությունում ներդրված ապրանքները կամ միջոցները ուղղակի կամ անուղղակի չեն հանդիսանում հանցագործության կամ որևէ այլ անօրինական գործունեության հասույթ: FIDULINK- ին թույլ տալու համար կատարել իր օրինական պարտավորությունները, Հաճախորդը FIDULINK- ին լիովին և արագ կտեղեկացնի տնտեսական շահառուին, ընկերության բաժնետերերին և տնօրեններին վերաբերող ցանկացած փոփոխության մասին: Պատվիրատուի կողմից նշված տնտեսական շահառուները ֆիզիկապես կամ թվայնորեն կստորագրեն «ձև» կամ «էլեկտրոնային ձև», ինչպես պահանջվում է Պայմանագրով: Հաճախորդը անհապաղ կտեղեկացնի FIDULINK- ին իր ընկերության գործունեության բնույթի մասին, և ցանկացած փոփոխություն ենթակա կլինի FIDULINK- ի նախնական գրավոր համաձայնության: Հաճախորդը և ընկերության բաժնետերերը և այլ շահառուները պետք է իրականացնեն անձի հաստատում ՝ ընկերության ստեղծումից 30 օրվա ընթացքում ՝ www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) լուծմամբ (Lite կամ Lite + Նվազագույն վկայական: Ինքնության հաստատումը պարտադիր է բոլոր օգտվողների համար: Հաճախորդը ստիպված կլինի AML և KYC ստուգում կատարել www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) լուծմամբ (Lite կամ Lite + վկայական Նվազագույն): Հաճախորդը ազատում է FiduLink.com- ին և / կամ SUXYS Ltd- ին բոլոր պարտականություններից և պարտավորվում է չհիմնավորել ընկերություն `նպատակ ունենալով խարդախություն հաստատել որևէ տեսակի: Ազգային կամ միջազգային օրենսդրության համապատասխանության շրջանակներում FiduLink.com- ը և SUXYS Ltd- ն իրենց հաճախորդներին պարտադրում են փողերի լվացման դեմ պայքարի պարտադիր ստուգման և վերահսկման գործընթաց. HERE . Որպես խարդախության ստուգման կամ բացահայտման մաս, հաճախորդը առանց վերապահման և առանց սահմանափակման ընդունում է անձնական և ամբողջական համատեղ երաշխավորությամբ ՝ կրելու օրինական և պաշտպանության ծախսերը, ինչպես նաև գործին առնչվող բոլոր ծախսերը, ստուգման, պաշտպանության և այլ ծախսեր: ծախսեր ... և կրել այն վնասները, որոնք կարող է պահանջել FiduLink.com- ը իր և FiduLink.com- ի կամ SUXYS Ltd- ի կամ Գործակալների, փաստաբանների, հաշվապահների, բնակության կենտրոնի նկատմամբ ՝ առանց գումարի և տևողության սահմանափակման և FiduLink.com- ի կամ պահանջի դեպքում: Suxys Ltd կամ մենեջեր կամ գործակալներ, իրավաբաններ, իրավաբաններ, հաշվապահներ կամ բնակության կենտրոններ:

 1. Հաճախորդի պարտավորությունները

Մասնավորապես և առանց սպառիչ լինելու հիմնավորող փաստաթղթեր տրամադրելը կարող է ներառել. անհրաժեշտության դեպքում վավերացված թարգմանությունների բնօրինակներ, նոտարական վավերացում, ապոստիլ և այլ թվային վկայականներ (IDST WORLD): Certանկացած սերտիֆիկացում պետք է տրվի ըստ կիրառելի իրավասության պահանջների և FIDULINK- ի ցանկացած հրահանգի: Հաճախորդը պարտավոր է ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը `նախքան FIDULINK ծառայությունների մեկնարկը և իր գործակալների, իրավաբանների, հաշվապահների, իրավաբանների, տեղական գործակալների, Համապատասխանությունների և այլ ծառայությունների կամ մարմինների, ովքեր դա պահանջում են: FiduLink.com կամ SUXYS Ltd կամ անմիջապես հաճախորդը: 

 1. Վճարներ և վճարման պայմաններ

Ընդհանուր առմամբ

8.1. Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել իր ընկերության փաթեթը պատվիրելիս FIDULINK- ի կողմից պահանջվող վճարները: FIDULINK վճարների ժամանակացույցը հայտնվում է FIDULINK կայքում հրապարակված վճարների ցուցակում (www.fidulink.com ) և դրա պլատֆորմները: Կայքում նշված ծախսերից բացի, Հաճախորդը խոստովանում է, որ պարտավոր է փոխհատուցել բոլոր ծախսերը, ներառյալ տնօրենների, բաժնետերերի կամ քարտուղարների ժողովների հրավիրման կամ մասնակցության ընթացքում կատարված ծախսերը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, կամ Ընկերության ցանկացած արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելը, ծանուցման կամ հայտարարագրի ցանկացած փոխանցման նախապատրաստման հետ կապված ծախսերը և բոլոր այլ նմանատիպ ծախսերը: FIDULINK- ը սկսում է կատարման փուլը միայն վճարների ամբողջությամբ վճարումն ստանալուց հետո:
Բոլոր վճարներն ու գանձումները վճարվում են FIDULINK- ի կողմից սահմանված արժույթով, մատչելի արժույթներն են ՝ GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Փոխարժեքը ՝ ելնելով EUR արժույթով) , Հաճախորդը իրավասու չէ գանձել վճարներն ու ծախսերը `կապված որևէ ծառայության, երաշխիքի կամ պատասխանատվության հետ կապված բողոքների հետ: Նմանապես, Հաճախորդի կողմից ճանապարհ ընկնելու ցանկացած իրավունք սույնով բացառվում է: FiduLink.com- ը պարբերաբար թարմացնում է փոխարժեքը իր կայքերում, տարբեր շուկաներում և բջջային հավելվածներում:

8.2 Վճարը Bitcoin- ում: FIDULINK- ը որպես փոխանակման արժույթ ընդունում է եվրոյով բիթքոինով վճարումները: Հաճախորդը ընդունում է, որ վճարումը կարող է ենթակա լինել ճշգրտման ՝ ծպտյալ ակտիվի հանկարծակի անկման դեպքում: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել Bitcoin- ով վճարումից:

8.3 Վճարը Ethereum- ում: FIDULINK- ն ընդունում է Ethereum- ում եվրոյով վճարումները ՝ որպես փոխանակման արժույթ: Հաճախորդը ընդունում է, որ վճարումը կարող է ենթակա լինել ճշգրտման ՝ ծպտյալ ակտիվի հանկարծակի անկման դեպքում: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում մերժել վճարումը Ethereum- ում:

8.4 Western Union վճարում: FIDULINK- ը ընդունում է Western Union- ի եվրոյով վճարումները ՝ որպես փոխանցման արժույթ: Հաճախորդը համաձայն է իր վրա վերցնել Western Union- ի ծախսերը: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում չհրաժարվել Western Union- ի կողմից վճարումը: Հասանելի է միայն Western Union վճարումների համար (Բանկային հաշվի փոխանցման ռեժիմ): 

8.5 Վճարը MoneyGram- ով: FIDULINK- ն ընդունում է MoneyGram- ով վճարումները ՝ օգտագործելով Եվրո որպես փոխանցման արժույթ: Հաճախորդը համաձայն է իր վրա վերցնել MoneyGram- ի ծախսերը: FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում չմերժել MoneyGram- ի կողմից վճարումը: Հասանելի է միայն MoneyGram վճարումների համար (Բանկային հաշվի փոխանցման ռեժիմ): 

Ընկերության հիմնադրումը և կառավարումը

8.2. Բացի տարեկան վճարներից, Հաճախորդը պետք է FIDULINK- ին վճարի մեկ միանվագ գումար `Ընկերություն ստեղծելու թույլտվություն տալու համար (« ներդրման վճարներ »): Հիմնադրման վճարները տատանվում են ըստ իրավասության և ներառում են Ընկերության (հասցեի) գրանցված գրասենյակի տրամադրում, ռեզիդենտ գործակալի տրամադրում, ինչպես նաև բոլոր փաստաթղթերը, որպեսզի Ընկերությունը լիարժեք գործի գործունեության առաջին իսկ օրվանից: գրանցում, այն է `տեղական գրանցամատյանի կողմից տրված հիմնադրման վկայագիր; կարգավիճակները; տնօրենի նշանակմանն ու բաժնետոմսերի բաշխմանը վերաբերող որոշումը և բաժնետոմսի վկայականը (ներ) ը:

Տարեկան վճարը հաստատուն վճար է, որը տարեկան վճարվում է Ընկերության գրանցման կամ նորացման ժամանակ: Դրանք ներառում են Ընկերության պահպանումը `կապված իրավասության տեղական օրենսդրության հետ, ինչպես նաև գրանցված գրասենյակի, գրանցված գործակալի և համապատասխան իրավասության պետական ​​տուրքերի թարմացում: Այս վճարները չեն վերադարձվում:

Հաճախորդը FIDULINK- ի առջև պարտավոր է բոլոր այլ հարկերի համար, ինչպիսիք են պետական ​​հարկերը, տուրքերը, հարկերը և այլ վճարներ երրորդ անձանց, ինչպես նաև տնօրենների կամ հավատարմագրային բաժնետերերի տուրքերի և փոխանցման վճարների, ներառյալ վճարումների և բոլոր չնչին արդարացված ծախսերը:

Հաճախորդը հաստատում է FIDULINK- ի տարեկան վճարները վերանայելու իրավունքը: Վճարների կառուցվածքի ցանկացած փոփոխություն Հաճախորդին կտեղեկացվի ծառայությունների մեկնարկից առնվազն մեկ ամիս առաջ այն ժամանակահատվածի համար, որի հետ կապված են վճարները: Հաճախորդը կարող է վճարել վճարները FIDULINK- ի հաշվին `օգտագործելով իր անունով կազմված վավեր Visa կամ MasterCard վարկային քարտ, կամ բանկային փոխանցմամբ: Հաճախորդները, որոնք FIDULINK- ին փոխանցում են վարկային քարտի (կամ նմանատիպ գործիքի) տվյալները `որպես վճարման միջոց, ընդունում են, որ FIDULINK- ը հաշիվ-ապրանքագրեր է անում իրենց կրեդիտ քարտի համար` ամբողջ ծախսերի և (կամ) ծախսերի, հարկերի, տուրքերի դիմաց: FIDULINK- ը `ծառայության, ինչպես նաև բոլոր այլ արդարացված վճարումների կամ մանր ծախսերի հետ կապված: Հաճախորդը նաև ընդունում է, որ FIDULINK- ը կարող է գրանցել և օգտագործել քարտի տվյալները `համաձայն սույն Ընդհանուր պայմանների և Գաղտնիության քաղաքականության:

 

ՊԱՐՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏՈՎ ՎMENTԱՐՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.3. Եթե ​​տարեկան վճարը վճարվում է և ժամկետանց, չնայած FIDULINK- ի կողմից կանոնավոր կերպով գանձվելուն և Հաճախորդին այդպիսի խախտման մասին տեղեկացնելու ողջամիտ ջանքերին, Հաճախորդը համաձայն է, որ FIDULINK- ը կարող է դեբետ լինել Հաճախորդի (դեբետային կամ վարկային) քարտից: ցանկացած այդպիսի չվճարված գումար, ներառյալ ցանկացած տույժ կամ տուգանք, որը կիրառվել է ընկերությունը գրանցման լավ կարգավիճակում վերականգնելու համար:

Այս դեպքում, Հաճախորդը հետագայում ընդունում է, որ FIDULINK- ը վճարման ամսաթվից 60 օր ժամանակ կունենա `Հաճախորդի ընկերության հետ կապված տարեկան գրանցման վճարները վճարելու համար, և որպես գրանցման տույժ գանձվող ցանկացած գումար կներառի նաև 60 օրվա սպասման ժամանակահատվածի հետ կապված ցանկացած լրացուցիչ տույժի չափ:

8.4. Այնքանով, որքանով որ երրորդ կողմը քարտի վճար է կատարում հաճախորդի անունից, հաճախորդը երաշխավորում է, որ քարտապանը համաձայնություն է տվել վճարմանը, ինչպես նաև քարտի օգտագործմանը և քարտի տվյալների մշակման գործընթացին: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԱIVՏՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱOLԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱ CԱԽՈՐԴԸ ՊԱՀԱՆՎՈՒՄ Է ՊԱՀԱՆԻOLD ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ և ԿԱOLDՄԵԼ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ, ՈՐԸ ԿԱՐՈ Է ՁԵՌՔ ՁԵՐ ԱՅՍ ՏԱՐԱՔՈՒՄ >>:

 

Բանկային ներածություն

8.5. Հաճախորդը պարտական ​​է FIDULINK- ին `միանվագ գումարի համար, իր ծառայությունների մատուցման համար` կապված բանկային գործունեություն մուտք գործելու և բանկային հաշվի բացման հետ: Այս վարչական վճարները կարող են փոփոխվել ցանկացած պահի `առանց ծանուցման: Վարչական վճարները արտահայտվում են GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC ՝ FIDULINK հարթակներում հաճախորդի ընտրությամբ: Հաճախորդը ստիպված կլինի վճարել վարչական վճարները նախքան FIDULINK- ը կսկսի իրականացնել ծառայությունը և կապ հաստատել հաստատության (հաստատությունների) հետ: Հաճախորդը կարող է վճարել վարչական վճարները FIDULINK- ին `օգտագործելով վավեր Visa կամ MasterCard վարկային քարտ և իր անունով կամ բանկային փոխանցմամբ: Հաճախորդները, ովքեր որպես վճարման միջոց FIDULINK են ուղարկում կրեդիտ քարտի տվյալները, ընդունում են, որ FIDULINK- ը իրենց հաշիվը կվճարի իրենց ընտրած հաշվի ամբողջ վարչական վճարների չափով ՝ ի հավելումն սուրհանդակային ծառայության արժեքի: եթե պահանջվում է:

Marketplace-FiduLink.com կամ App-FiduLink.com հաճախորդների հաշիվ 

Հաճախորդն ընդունում է, որ առցանց պատվեր կատարելիս FIDULINK- ը ստեղծի նվիրված հաշիվ: Հաճախորդը ընդունում և վստահեցնում է FIDULINK- ին, որ նա ապահովում է իր հաշվի մուտքի լիարժեք անվտանգությունը: Հաճախորդը FIDULINK- ին և SUXYS Ltd- ին ազատում է բոլոր պարտականություններից `իր կողմից անփութության և իր գաղտնաբառի կամ մուտքի մուտքի անվտանգության էական տարրերին չհամապատասխանելու դեպքում: Հաշվի խախտման կամ կեղծ օգտագործման դեպքում հաճախորդը ընդունում է, որ FIDULINK- ն արգելափակում է մուտքը դեպի այս հաշիվ առանց հապաղելու և առանց հաճախորդին պատճառաբանելու: Հաճախորդը ընդունում է, որ միանձնյա պատասխանատու է իր հաշվի անվտանգության և իր մուտքերի համար, որ ինքը միակն է, ով ունի իր գաղտնաբառն ու մուտքը:

 

Տնօրենի նշանակում

8.6. Հաճախորդը վստահված անձ է տալիս FIDULINK- ին և հաստատում է, որ բոլոր այն անձինք, ովքեր նշանակվելու են որպես ընկերության տնօրեն FIDULINK- ին ներկայացված պատվերի ձևի համաձայն, և ովքեր դեռևս չեն ստորագրել մանդատի ընդունման հայտարարագիր, իսկապես համաձայնվել են իրենց տնօրենին որպես մանդատ: Ընկերության գրանցման ժամանակը, և որ որպես տնօրեն նշանակված յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ լրացել է 18 տարեկան: Նրանք նաև հաստատում են, որ ադմինիստրատորը տեղեկացված համաձայնության է ենթարկվում իր նշանակման և պարտավորությունների վերաբերյալ:

Տնօրենի նշանակում

8.6.1. Հաճախորդը թույլատրում է FIDULINK- ը և հաստատում է, որ ընկերության տնօրեն նշանակվելու բոլոր այն անձինք, համաձայն FIDULINK- ին ներկայացված պատվերի ձևի, և ովքեր դեռ չեն ստորագրել պաշտոնի ընդունման մասին հայտարարագիր, իսկապես համաձայնություն են տվել իրենց գրասենյակին `որպես տնօրեն Ընկերության գրանցման ժամանակը և որ յուրաքանչյուր տնօրեն որպես ֆիզիկական անձ նշանակվել է 18 տարեկան: Նաև հավաստում են, որ տնօրենը տեղեկացված համաձայնության է ենթարկվում իր նշանակման և պարտավորությունների վերաբերյալ:

Քարտուղարի նշանակում

8.6.1. Հաճախորդը թույլատրում է FIDULINK- ը և հաստատում է, որ ընկերության քարտուղար նշանակվելու բոլոր անձինք `համաձայն FIDULINK- ին ներկայացված պատվերի ձևի (պարտադիր և պարտադիր գրանցում առաջադրված տնօրենների ծառայության դեպքում) և որոնք դեռ ստորագրված չեն: պաշտոնի ընդունման մասին հայտարարագիրը, իրոք, համաձայնություն է տվել ընկերության գրանցման պահին իրենց գրասենյակի քարտուղարին, և որ տնօրեն նշանակված յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ լրացել է արդեն 18 տարեկան: Նրանք նաև հաստատում են, որ քարտուղարը տեղեկացված համաձայնության առարկա է իր նշանակման և պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

Աջակցող այլ ծառայություններ

8.7. Հաճախորդը պարտական ​​է FIDULINK- ին `իր ծառայությունների մատուցման համար չվերադարձվող միանվագ գումարի, որը կապված է երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցողների հետ կապի կամ օժանդակության` երրորդ կողմի մատակարարներից այդպիսի ծառայություններ ստանալու դիմում ներկայացնելու համար: Այս գումարը հավաքվում է բացառապես FIDULINK- ի ծախսերը ծածկելու համար: Հաճախորդը խոստովանում է, որ FIDULINK- ը չի հանդիսանա Հաճախորդի և երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցողի միջև հաստատված որևէ պայմանագրային հարաբերությունների կողմ: Հաճախորդը խոստովանում է, որ Հաճախորդի կողմից ընդունման դեպքում FIDULINK- ը, ամենայն հավանականությամբ, կստանա բիզնեսի ներդրման պրեմիում երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցող ընկերությունից, և Հաճախորդը հստակ հրաժարվում է այդպիսի պրեմիումի վերամշակման հետ կապված որևէ պահանջից:

 1. Հաղորդակցություն և ցուցումներ

Հաճախորդը և FIDULINK- ը կարող են միմյանց ուղարկել հրահանգներ, ծանուցումներ, փաստաթղթեր կամ որևէ այլ հաղորդագրություն փոստով, էլ. Փոստով, նվիրված FIDULINK ինտերնետային պորտալի միջոցով կամ ֆաքսի միջոցով ՝ ԱՆԴԱՄ, որը FIDULINK- ը կարող է ուղարկել: ծախսերի կամ վճարների մասին հաշվետվությունները, որոնք կցված են էլ. Հաճախորդը և FIDULINK- ը պետք է որպես ապացույց պահեն բոլոր հրահանգները, ծանուցումները, փաստաթղթերը կամ որևէ այլ հաղորդագրություն: FIDULINK- ի համար նախատեսված բոլոր հաղորդակցությունները կուղարկվեն նրա գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած այլ հասցե, որը FIDULINK- ը ցանկացած պահի գրավոր կտեղեկացնի Հաճախորդին, և Հաճախորդի համար նախատեսված բոլոր հաղորդակցությունները կուղարկվեն նրա հասցեին կամ Հաճախորդից բացի այլ հասցեով: նա բոլոր ժամանակ գրավոր կտեղեկացնի FIDULINK- ին, ներառյալ poste restante հրահանգը, որը պետք է հաստատվի գրավոր: Քանի որ FIDULINK- ը անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է անընդհատ կապվել Հաճախորդի հետ, Հաճախորդը պարտավորվում է անհապաղ տեղեկացնել FIDULINK- ին, եթե նա փոխի իր հասցեն, էլ. Փոստի հասցեն կամ հեռախոսի / ֆաքսի համարը: Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը մտադիր է դադարեցնել FIDULINK- ի բոլոր ծառայությունները որոշակի ընկերության կամ մի քանի ընկերությունների համար, էլեկտրոնային փոստով կատարված ցանկացած դադարեցման ծանուցում պետք է ուղարկվի info@fidulink.com .

 1. Տվյալների մշակում և պաշտպանություն

10.1. FIDULINK- ը կմշակի անձնական տվյալներ, որոնք, տվյալների ընդհանուր պաշտպանության կանոնակարգի (RGPD / GDPR) սահմանման համաձայն, որը ներառում է նույնականացված կամ նույնականացող ֆիզիկական անձի հետ կապված ցանկացած տեղեկատվություն, որը նաև անվանվում է որպես «տվյալների սուբյեկտ»: Բացահայտվող ֆիզիկական անձը այն անձն է, որը կարող է նույնականացվել ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, մասնավորապես `հղում կատարելով նույնացուցիչի վրա, ինչպիսիք են անունը, նույնականացման համարը, գտնվելու վայրի տվյալները, կապի նույնացուցիչը կամ մեկ կամ մի քանի գործոնների հատուկ: այս ֆիզիկական անձի ֆիզիոգնոմիկական, ֆիզիոլոգիական, գենետիկ, մտավոր, տնտեսական, մշակութային կամ սոցիալական ինքնությունը:

Տվյալների մշակումը նշանակում է անձնական տվյալների վրա կատարված ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների ամբողջություն ՝ լինի դա ավտոմատացված, թե ձեռքով, ինչպիսիք են հավաքագրումը, ձայնագրումը, կազմակերպումը, կառուցվածքը, պահպանումը, վերականգնումը, խորհրդատվություն, հարմարեցում կամ փոփոխություն, օգտագործում, հաղորդակցում այդպիսի տվյալների փոխանցմամբ, տարածմամբ, ջնջմամբ կամ ոչնչացմամբ, ինչպես նաև տվյալների տրամադրում, դասավորում կամ համակցում, դրանց սահմանափակում կամ ջնջում

Անհատական ​​տվյալներ ստացողների թվում են FIDULINK խմբի ընկերությունները, որոնք գործում են որպես ենթակապալառու կամ օժանդակ գործակալներ, ծառայությունների հետ կապված իրավասություններում բնակվող գործակալներ, մեր ՏՏ և հեռահաղորդակցության մատակարարներ, այլ երրորդ կողմի մատակարարներ, ներառյալ բանկերը, որոնց հետ Հաճախորդն ունի: բացահայտորեն ցանկալի է ներկայացնել ընկերությունների հանրային ռեգիստրները կամ իրավաբանական մարմինները: Այս բացահայտումներից յուրաքանչյուրը կկատարվի GDPR- ի համաձայն, և մեր փոխհարաբերությունները երրորդ կողմերի հետ կլինեն պայմանագրային, որով երկու կողմերն էլ հանձնում են GDPR պարտավորություններ, ինչպիսիք են գաղտնիության պարտականությունը յուրաքանչյուրի համար, ով մշակում է տվյալների սուբյեկտների անձնական տվյալները:

Ձեր հաճախորդի իմացությունը («KYC») կատարելու և ծառայությունների ճիշտ մատուցումն ապահովելու համար մշակված տվյալները պարունակում են Հաճախորդի տվյալները, ինչպիսիք են անուն և ազգանունները, ազգությունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և բնակության հասցեները, անձնագրի համարները, անձնագրի վավերականության ամսաթվերը և անձը հաստատող անձանց կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև այս անձնական տվյալները հաստատող օժանդակ փաստաթղթերը և ծառայությունների վերաբերյալ Հաճախորդի ցուցումները: KYC գործընթացն իրականացվում է ISDT WORLD ծրագրով (www.idst-world.com):

Հաճախորդը պարտավոր է իր անձնական տվյալները FIDULINK- ում պահել թարմացված ամբողջ պայմանագրային հարաբերությունների ընթացքում և ներկայացնել դրանք պահելու իր պարտավորության հետ կապված ցանկացած օժանդակ փաստաթուղթ `FIDULINK- ի կողմից սահմանված ձևերով:

10.2. FIDULINK- ը կամ ռեզիդենտ գործակալը կարող են անհատական ​​տվյալներ մշակել որպես ենթակապալառու FIDULINK- ի անունից, որը, անհրաժեշտության դեպքում, մնում է տվյալների վերահսկիչ: Այն անձանց վերաբերյալ, որոնց հետ մենք կիսում ենք տվյալներ, կարող են ձեռք բերել լրացուցիչ տեղեկություններ մեր Գաղտնիության քաղաքականության մեջ:

10.3. Հաճախորդը խոստովանում է, որ կարող է ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ `կապվելով FIDULINK- ին կամ էլ-նամակ ուղարկելով նրան info@fidulink.com , Բոլոր հաղորդակցությունները կկատարվեն անգլերենով: IDանկացած այլ լեզու FIDULINK- ի կողմից կարող է օգտագործվել իր հայեցողությամբ, միայն որպես Հաճախորդի կողմից տրված քաղաքավարություն:

10.4. Հաճախորդը տեղեկացվում է, որ նա իրավունք ունի հետ կանչել համաձայնությունը: Համաձայնության հետ վերցնելը չի ​​ազդում վերամշակման օրինականության վրա, ինչպես նաև վերամշակումը շարունակելու օրինականության վրա, եթե առկա է վերամշակումը արդարացնող մեկ այլ պատճառ, ինչպիսին է օրինական պարտավորությունների կատարումը:

Հաճախորդը FIDULINK- ին երաշխավորում է, որ ինքը լիովին համաձայնություն է ստացել ցանկացած երրորդ կողմի տվյալների սուբյեկտի հետ, որի անձնական տվյալները Հաճախորդը փոխանցում է FIDULINK- ին և որ այս համաձայնությունը ներառում է FIDULINK- ի կողմից անձնական տվյալների մշակումը կամ դրանց միջոցով: այս երրորդ կողմի տվյալների սուբյեկտը `ծառայության մատուցման կամ նախապահպանական պարտավորությունների կատարման պատճառով:

10.5 FIDULINK- ը, նրա տնօրենները, աշխատակիցները կամ գործակալները, պարտավոր են գաղտնի վերաբերվել տվյալներին: Չնայած անվտանգության բոլոր նախազգուշական միջոցներին, Հաճախորդի և FIDULINK- ի միջև փոխանցման ընթացքում չարտոնված երրորդ կողմերը կարող են դիտել տվյալները, ներառյալ էլեկտրոնային հաղորդակցությունը և անձնական ֆինանսական տվյալները: FIDULINK- ի հետ կապ հաստատելու համար Հաճախորդին կարող է պահանջվել օգտագործել երրորդ անձանց կողմից արտադրված ծրագրակազմ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, զննարկչի ծրագրակազմ, որն աջակցում է տվյալների անվտանգության արձանագրություն, որը համատեղելի է FIDULINK- ի կողմից օգտագործված արձանագրության հետ: ,

10.6. Սույն կետի համատեքստում տրամադրված տեղեկատվությունը կազմում է տվյալների պաշտպանության մասնակի ներկայացում: Սա ավելի մանրամասն բացատրվում է մեր Գաղտնիության քաղաքականության մեջ, որը հասանելի է այս նպատակով տրամադրված հղումով:

 1. Իրավական անգործունակություն

Հաճախորդը կրելու է իր անձի կամ նրա փաստաբանների կամ այլ երրորդ անձանց հետ կապված իրավական անաշխատունակության հետևանքով առաջացած որևէ նախապաշարմունքի ռիսկ, եթե այդ անաշխատունակությունը գրավոր կամ էլփոստով չի փոխանցվել FIDULINK.com- ին կամ SUXYS Ltd- ին (հաստատում ստանալու դեպքում) փոստ FiduLink.com- ից կամ SUXYS Ltd- ից):

 1. responsabilité

12.1. Առանց որևէ հատուկ դրույթի վնասելու, FIDULINK- ի սխալի կամ բացթողման հետևանքով որևէ վնաս կարող է կրել Հաճախորդը, եթե FIDULINK- ը, նրա տնօրենները, աշխատակիցները կամ գործակալները չեն կատարել «կոպիտ»: անփութություն կամ խարդախություն կամ որևէ այլ պատասխանատվություն, որը չի կարող բացառվել գործող օրենսդրությամբ: FIDULINK- ը պատասխանատվություն չի կրելու կորուստների համար, որոնք պատճառվել են մեխանիկական անբավարարության, գործադուլի, ինտերնետային հարձակման, ահաբեկչության, բնական աղետի, համաճարակային հետաձգումների կամ անձնակազմի, ղեկավարության կամ խնամակալի որևէ անդամի իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում ձախողման համար: 

12.2. Damageանկացած այլ անձի, համակարգի, հաստատության կամ վճարային ենթակառուցվածքի կողմից սխալից, ձախողումից, անփութությունից, գործողությունից կամ բացթողումից ուղղակի կամ անուղղակիորեն պատճառված կամ առաջացող ցանկացած վնաս կկրի Հաճախորդը:

12.3. FIDULINK- ը չի կարող պատասխանատվություն կրել, եթե Լրացուցիչ ծառայությունները հնարավոր չէ իրականացնել: FIDULINK- ի պատասխանատվությունը Լրացուցիչ ծառայությունների նկատմամբ խիստ սահմանափակվում է իր դուստր ձեռնարկությունների կամ որևէ այլ երրորդ կողմի ընտրությամբ, հրահանգով և վերահսկմամբ:

12.4. Փոստային ծառայությունների, հեռագրերի, տելեքսների, ֆաքսիմիլի, հեռախոսի և կապի այլ միջոցների կամ տրանսպորտային միջոցների օգտագործման հետևանքով որևէ վնաս կամ կորուստ, և մասնավորապես ՝ ուշացում, թյուրիմացություն, վատթարացում, Երրորդ կողմերի հասցրած վատ վերաբերմունքը կամ պատճենների կրկնօրինակը Հաճախորդի պարտականությունն է, եթե FIDULINK- ը լուրջ անփութություն չի գործել:

12.5 FIDULINK– ը չի կարող պատասխանատվություն կրել Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների կատարման համար անհրաժեշտ կապի միջոցներից մեկի խափանման կամ Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների շրջանակներում ստացված որևէ փոստի կամ զանգի դեպքում: FIDULINK– ը պատասխանատվություն չի կրում հրահանգների օգտագործումից կամ ֆաքսից բխող կորուստների կամ վնասների համար, ներառյալ այն դեպքում, երբ փոխանցումը ձախողվել է, թերի է կամ կորած:

12.6. Բանկային հաշիվ բացելու հատուկ դեպքում, FIDULINK- ը հանդես է գալիս որպես երրորդ կողմ Բանկի և Հաճախորդի միջև հարաբերություններում: Հետևաբար, FIDULINK– ը որևէ պարագայում չի կարող պատասխանատվություն կրել Բանկի և Հաճախորդի միջև հարաբերությունների համար: FIDULINK- ը գործելու իրավասություն չունի և չի հավակնում հանդես գալ որպես Բանկի Բանկի կառավարման աշխատակից, ներկայացուցիչ կամ անդամ և / կամ նրա անունից ստորագրել կամ ստանձնել որևէ պատասխանատվություն բանկի անվանումը

 1. Durationառայությունների տևողությունը, դադարեցումը և կասեցումը

Ընդհանուր առմամբ

13.1. Contractանկացած պայմանագիր տևում է նշված ժամանակահատվածի համար, այնուհետև ավտոմատ կերպով երկարաձգվում է հաջորդական ժամանակահատվածների համար `հավասար սկզբնական ժամկետի տևողությանը: Բոլոր մյուս ասպեկտների համար ցանկացած Պայմանագիր ինքնաբերաբար կերկարաձգվի նույն պայմաններով: FIDULINK- ը կամ Հաճախորդը կարող են դադարեցնել ցանկացած Պայմանագիր դրանում նշված ժամկետի կամ ցանկացած երկարացման կամ երկարաձգման ժամկետի ավարտի համար `առնվազն երկու ամիս գրավոր ծանուցելով մյուս կողմին: Հասկացվում է, որ դադարեցումը չի խոչընդոտում կողմերի ցանկացած իրավունքներին կամ պարտականություններին, որոնք առաջացել են մինչև դադարեցումը կամ ծագել են մինչև դադարեցումը կատարված որևէ գործողության կամ բացթողման: Վերապահված է արդար գործի անհապաղ դադարեցման իրավունքը:

13.2. Հաճախորդի կողմից կիրառելի օրենքների կամ այս Օգտագործման ընդհանուր պայմանների և պայմանների և (կամ) ընդհանուր խախտման դեպքում FIDULINK.com- ը կամ SUXYS Ltd- ն կարող են անհապաղ դադարեցնել ցանկացած Պայմանագիր և ծառայություններ, ներառյալ ՝ Ընկերությունների կողմից մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների պայմանագիրը: կապված է FIDULINK- ի կամ երրորդ կողմերի հետ: Նման դեպքում Հաճախորդը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները `ցանկացած դադարեցումից հետո ցանկացած Ընկերությունում թափուր պաշտոնը փոխարինելու համար և հստակ համաձայնեցված է, որ FIDULINK- ը չի կարող պատասխանատվություն կրել նման անհապաղ դադարեցումից հետո որևէ վնասի համար:

Ընկերության հիմնադրումը և կառավարումը

13.3. Ընկերության գործունեության ցանկացած պայմանագիր գործող է ամբողջ տարվա ընթացքում: Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը լուծարում է պայմանագիրը կամ FIDULINK- ին խնդրում է Ընկերության կառավարումը փոխանցել այլ գործակալ կամ ընկերության ծառայություններ մատուցող ընկերությանը կամ լուծարել ընկերությունը, FIDULINK- ը չի փոխանցի կամ լուծարելու Ընկերությունը մինչև բոլոր չմարված վճարումներ, բոլոր ծախսերը և (կամ) վճարները (ներառյալ, բայց չեն սահմանափակվում պետական ​​հարկերով, տուրքերով, հարկերով և երրորդ անձանց այլ վճարներով, ինչպես նաև տնօրենների կամ հոգաբարձուների բաժնետերերի հետ կապված վճարներով) և փոխանցման վճար `750,00 եվրո) ամբողջությամբ վճարվել են:

Հենց որ Ընկերությունն ընդգրկվում է և գրանցվում է համապատասխան իրավասության տարածքում, Հաճախորդը պարտավորվում է կնքել գործակալության պայմանագիր: Տապալելով դա, FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել Հաճախորդին Ընկերությանը վերաբերող սոցիալական փաստաթղթերը ուղարկելուց, քանի դեռ նշված մանդատային պայմանագիրը Հաճախորդի կողմից չի ստորագրվել:

Հաճախորդը կստանա միավորման վճարի ամբողջական փոխհատուցում, ավելի քիչ սուրհանդակային ծախսեր, եթե հետևյալ երեք պայմանները բավարարվեն. (I) FIDULINK- ը ի վիճակի չէ հաճախորդի համար ստեղծել ընկերություն, և (ii) FIDULINK- ը ստացել է բոլոր Հաճախորդի կողմից պատշաճ կերպով լրացված անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում `Հաճախորդի գործող անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, որը վավերացվել է` համաձայն «Շվեյցարական բանկերի պատշաճ աշխատասիրության մասին» կոնվենցիայի հատուկ ցուցումների և ցանկացած փաստաթղթերի, որոնք հայցվում են Հաճախորդը FIDULINK- ի կողմից, ինչպիսիք են, մասնավորապես, կոմունալ վճարումները ոչ ավելի, քան 3 ամիս, կենսագրությունը և տեղեկանք նամակը բանկից, և (iii) փոխհատուցման հայցը ներկայացվում է 60 օրվա ընթացքում: Հաճախորդի կողմից սահմանադրության ծախսերի վճարում:

Բանկային հաշվի բացում

13.4. Առայությունն ավարտվում է Բանկի կողմից հաշվի բացմամբ, որից հետո բոլոր հարաբերությունները հաստատվում են Հաճախորդի և Բանկի միջև:

Anyանկացած Հաճախորդ կարող է որոշում կայացնել չեղյալ համարել իր հայցը բանկային հաշիվ բացելու իր հայցից 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Հաճախորդը կստանա տեղադրման վճարի ամբողջական փոխհատուցում, պակաս սուրհանդակային ծախսեր, եթե հետևյալ երեք պայմանները բավարարվեն. (I) Բանկը, FIDULINK- ի օգնությամբ, ի վիճակի չէ բացել Հաճախորդին հաշիվ ԵՎ (ii) FIDULINK- ը կամ Բանկը ստացել է Հաճախորդի կողմից պատշաճ կերպով լրացված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում `Հաճախորդի գործող անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, որը վավերացվել է` համաձայն Պայմանագրի ճշգրիտ ցուցումների: շվեյցարական բանկերի պատշաճ ուշադրության պարտավորություն և FIDULINK- ի կողմից Հաճախորդից հայցվող ցանկացած փաստաթուղթ, ինչպիսիք են վարկային քարտի հաշվի քաղվածքները, կոմունալ վճարումները, աշխատանքային պայմանագիրը, հիմնադրման վկայականը կամ «միջոցների տնտեսական ծագման այլ ապացույց: Սա միակ դեպքն է, երբ առաջարկվում է վերադարձնել գումարը: Որեւէ պատճառով հետադարձ գումար չի առաջարկվի, եթե հաճախորդը որոշի չեղյալ համարել իր հայցը 3 օրացուցային օր անց:

Վերադարձի եղանակը

13.5 Anyանկացած փոխհատուցում կարող է կատարվել միայն վճարման նույն եղանակով, ինչ որ օգտագործվել է FIDULINK- ին վճարման համար:

 1. Բաժանելիություն

Եթե ​​սույն հոդվածում պարունակվող որևէ դրույթ կա կամ կարող է դառնալ, գրավոր օրենքի համաձայն, կամ դատարանի կամ վարչական մարմնի կամ որևէ իրավասու իրավասության կողմից համարվում է անօրինական, անվավեր, արգելված կամ անիրագործելի, ապա այդ դրույթը համարվում է չգործող: այդպիսի անօրինականության, անվավերության, անվավերության, արգելքի կամ կիրառելիության չափով: Մնացած կետերը կմնան ուժի մեջ:

 1. Հանձնարարություն

Իր ծառայությունների կատարման համար FIDULINK- ն իրեն իրավունք է վերապահում վարձել ենթակապալառուների, որոնք կլինեն նրա իրավասության ներքո ՝ փաստաբաններ, իրավաբաններ, հաշվապահներ, իրավասու հաշվապահներ, նոտարներ, աուդիտորներ և FiduLink.com ցանցի այլ գործակալությունների գործակալներ: Պայմանագրից բխող Հաճախորդի իրավունքներն ու պարտականությունները կարող են փոխանցվել միայն երրորդ անձանց `FIDULINK- ի գրավոր համաձայնությամբ:

 1. Կիրառելի իրավունք 

Սույն Համաձայնագիրը կարգավորվում և հաստատվում է բրիտանական օրենսդրությանը համապատասխան: Կողմերի միջև ցանկացած անհամաձայնություն, որը ծագում է Պայմանագրի հետ կապված, այդ թվում `դրա կնքման, վավերականության կամ դադարեցման հետ կապված հարցերում, ենթակա է բացառիկ իրավասության Suxys Ltd, այսինքն` Միացյալ Թագավորության Լոնդոնի դատարաններին:

 

Թարգմանե՞լ այս էջը:

Աշխատանքային

27չորեքշաբթի
այսօր
բաց
Mon
9: 00 AM - 07: 00 PM

Tue
9: 00 AM - 07: 00 PM

Պսակել
9: 00 AM - 07: 00 PM

Thu
9: 00 AM - 07: 00 PM

Fri
9: 00 AM - 07: 00 PM

Շբթ
9: 00 AM - 02: 00 PM

Արեւ
Փակել -

Offlineխնդրում ենք սպասել
Live աջակցություն
Online!

Առցանց գործակալ

ֆիդուլինկ

ՊԱՀԱՆՎԱ FIDULINK ՓԱՍՏԱԹԹԵՐ

Շարունակելու համար մուտքագրեք գործիչ:
ԱԱՀ -ի դրույքաչափը
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Ավելացնել ԱԱՀ
Հանել ԱԱՀ -ն

Զուտ գումարը (առանց ԱԱՀ)

Համախառն Գումարը (ներառյալ ԱԱՀ)

Հաշվարկը հիմնված է.

Դոմենի առկայության ստուգում

բեռնում
Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր տիրույթի անունը
Խնդրում ենք հաստատել, որ դուք ռոբոտ չեք:

առցանց բանկային քարտի վճարում fidulink առցանց ընկերության ստեղծում ստեղծել առցանց ընկերություն fidulink

×
ՔԱՅԼ 1
×
ՔԱՅԼ 2
×
ՔԱՅԼ 3
Լեզու "